Två pusselbitar på grön botten som passar ihop.

”Bygga relationer det viktigaste”

Dervo Jugo, barnskötare på Gullviksskolan, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Josefine Andersson.

– Hur är din syn på kunskap och lärande utifrån ett fritidshemspedagogiskt perspektiv?

– Vi vill lyfta och synliggöra lärandet på skolan – det gör vi till exempel på en anslagstavla där alla våra aktiviteter skrivs upp, och hur de kopplas till läroplanen. Vi har också en fritidsblogg där vi skriver om våra aktiviteter. Vi gör inte som skolan, utan vi ska ju komplettera skolan. Ofta får vi förklara det för våra elever, att det här inte är skola utan bland annat utgår från barnens intressen. Sedan jobbar vi även med att lyfta det barnen lärt sig i skolan. Innan vi stänger på fritids brukar jag ha en samling med barnen där vi utvärderar dagen; vad har gått bra, vad kan vi göra bättre? Det är också ett lärande. Vi vill gärna ha barnens åsikt, så vi har en önskelåda där de kan lägga sina idéer och tankar.

– Vilka styrkor ser du med fritidshemmen i Malmö?

– Att vi har fria ramar och kan ta tillvara barnens intressen. Det blir ett lärande på annat sätt jämfört med skolan. Vi umgås, lär oss konflikthantering, empati, samarbete, den sociala biten. Att låta kompisen prata, vi lär dem att om man vill bli lyssnad på måste man lyssna på sina kompisar. Mycket viktiga bitar för mig.

– Vilken är din främsta anledning till att du valde att arbeta inom barnomsorgen?

– Därför att jag får jobba med barn, jag uppskattar verkligen att lyssna och prata med dem. De är alltid ärliga, öppna och säger som det är. För att det ska fungera måste man skapa relationer, det är det viktigaste.