Gå direkt till innehållet
Tre personer framför Ängsslättskolan.

Elevernas hälsa i fokus på Ängslättskolan

Publicerat: Skribent: Red. Pedagog Malmö

Yttre och inre hälsa går som en ämnesövergripande nerv genom Ängslättskolan. Eleverna är ofta ute och rör på sig och har mer idrott på schemat. Dessutom arbetas det med EQ. Genom EQ lär sig eleven bl.a. att öka självkänslan, lösa konflikter och förebygga mobbing. I skolans miljöer ryms det också mycket humor och värme. 

Tre personer framför Ängsslättskolan.
Pia Lindqvist, klasslärare i åk 1-3, Fredrik Pihlqvist lärare i idrott och hälsa och Bengt Jönsson specialpedagog på Ängslättskolan

Ängslättskolan ingick i det uppmärksammade Bunkefloprojektet. Det var ett forskningsprojekt som bl.a. visade att de barn som fick en lektion fysisk aktivitet varje skoldag, och medveten motorisk träning, blev bättre när det gällde läs- och skrivförmåga, tal, tankefärdigheter och rumsuppfattning.

– Bunkefloprojektet är avslutat, men vi har fortsatt med Bunkeflomodellen som bygger på kunskaperna och erfarenheterna från projektet. Eleverna har bl.a. fler fysiska lektionspass på schemat. Vi försöker också möjliggöra vardaglig fysisk aktivitet, säger Fredrik Pihlqvist, lärare i idrott och hälsa på Ängslättskolan.

På skolan arbetar även Bengt Jönsson som specialpedagog och Pia Lindqvist, klasslärare i åk 1-3.

Rör på sig utomhus

– Vi försöker koppla de vardagliga fysiska aktiviteterna till utemiljön. Det finns flera fina lekplatser runt omkring skolan och på skolgården. De lite äldre barnen leker kanske mer lekar eller går skattjakt, säger Pia och fortsätter:

– Det finns även en enkel bana som går runt skolan och längs den finns det stolpar. Vi har färdigt material som vi kan använda till banan. Vi kan enkelt sätta upp t.ex. en tipsrunda eller känselpåsar. Jag brukar stå vid start/mål och så får barnen gå runt. Det blir bra med enkla medel, säger Pia.

De yngre barnen på skolan får dessutom regelbundet göra motorik- och koordinationsövningar.

– Utan grovmotorik finns ingen finmotorik. Övningarna kan t.ex. vara lekar för att eleverna ska få ökad rumsuppfattning. Om inte eleverna har någon rumsuppfattning kan de inte sitta ned i ett klassrum och få ned något på ett papper, säger Fredrik.

Fakta om EQ.EQ- emotionell och känslomässig intelligens

Pia och Bengt jobbar med EQ. Med EQ menas emotionell och känslomässig intelligens. Genom EQ lär sig eleven bl.a. att öka självkänslan, se nya sätt att lösa olika problem eller konflikter, hantera stress, förebygga mobbing och mycket annat.

– Vi brinner verkligen för arbetet med EQ och vi arbetar med det på många nivåer, säger Pia.

Alla elever har EQ på schemat en halv timma i veckan. Och Bengt är med i klasserna och stöttar upp om det behövs.

– Vi har också handledning för personalen, hela arbetslaget behöver ha en överblick. Föräldrarna engageras genom föräldramöten och så har vi en samverkanskurs mellan föräldrar och pedagoger, säger Bengt.

Hela klassen i tre steg

– När vi arbetar i klasserna så arbetar vi med hela klassen, säger Bengt och fortsätter:

– Vi arbetar i tre steg. Första steget är självmedvetenhet. Eleverna måste veta om när de blir arga. Om eleven inte är medveten om det så kan inget göras åt det heller. Och det går inte att prata EQ, det krävs att vi arbetar med många olika känslor, säger Bengt.

Bengt berättar att kommunikation och tolkning är nästa steg. ”Det handlar inte om det jag säger, det handlar om det jag visar.” Eleverna brukar bl.a. få göra rollspel och göra tvärt emot vad de säger. Genom rollspelen framgår det också att problem kan lösas på många olika sätt.

Sista steget är strategi och förändring. Föräldrar och pedagoger i samverkan hjälper eleverna att förändra.

– Men det är barnen som måste göra förändringen, säger Bengt.

– EQ-arbetet har verkligen lyckats bra. Eleverna är jätteglada, säger Pia.

Med enkla medel

Bengt berättar att EQ-arbetet bedrivs med rätt så enkla medel.

– Om en klass av någon anledning behöver arbeta mer förebyggande eller riktat med EQ brukar vi göra en insats under tre veckor. Då finns jag med och stöttar klassen. Vi börjar med ett föräldramöte, säger Bengt och fortsätter:

– Sedan arbetar vi förstärkt med EQ i klassen. Tillsammans med alla elever gör en kartläggning. Vi styr upp skoldagen och även rasterna med aktiviteter. Vi diskuterar också fram åtgärder som eleverna har sett som positiva förändringar. Efter det har vi uppehåll i några veckor och avrundar med en veckas uppföljning.

Samsyn mellan hem och skola 

Pia berättar att de även har arrangerat en samverkanskurs för föräldrar och pedagoger i åk 1. De träffades två timmar åt gången under tre olika kvällar.

– Det är viktigt med en samsyn mellan hem och skola. Vid borden på kursen blandades föräldrar, fritidspedagoger och lärare. Vi ville gärna få prata mer om hur vi jobbar, om olika pedagogiska influenser och nya läroplanen. Deltagarna fick bland annat göra övningar, rollspel och diskutera, säger Pia och fortsätter:

– Det blev många skratt och kloka tankar. Jag hade själv väldigt roligt.

På skolan arrangeras också EQ-personalmöten flera gånger per termin. Och det finns en bokhylla med samlat EQ-material.

– Om jag t.ex. funderar på hur jag kan arbeta med elevernas självkänsla kan jag hämta tips och inspiration från materialet i bokhyllan. Vi prenumererar dessutom på EQverkstan, säger Pia.

Hälsa utanpå och hälsa inuti. Arbetsmiljö och kroppslig hälsa. Ängslättskolans vision är att vara en hälsofrämjande skola. Och visst känns som att de har nått en bra bit på vägen.

Text och foto: Sara Arildsson

 

Kommentera

Din e-post publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade med *

Den här sidan skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och användarvillkor gäller.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679), GDPR, och kompletterande nationell lagstiftning lämnar grundskoleförvaltningen i Malmö stad följande information om behandlingen av dina personuppgifter som sker när du väljer att kommentera artikel eller videoinslag på Pedagog Malmö. Läs mer här!