Lerfigurer.

Historieberättande och Sverigearbete väcks till liv genom film på Backaskolan

Eleverna i årskurs 4 på Backaskolan är vana filmskapare. Redan i förskoleklass berättade de historier, arbetade med ämnesområden och utvecklade sina förmågor genom filmen som uttryckssätt. Den här terminen bearbetar klassen Sverige som ett rollspel där animerade filmer är slutmålet.

– Det är alltid roligt att jobba med film. Vad eleverna än ska berätta så tycker de att det är kul att göra det genom film. Det går snabbt, det uppstår sällan problem och man kan alltid berätta sin historia, säger Sara Nielsen, grundskollärare på Backaskolan.

– Film kan också utveckla elevernas kritiska tänkande. Genom att producera filmer blir det tydligare för dem att förstå, att det finns en avsändare och ett syfte bakom varje film, fortsätter Lena Hallberg, fritidspedagog.

Två kvinnor framför vägg med teckningar.
Lena Hallberg, fritidspedagog och Sara Nielsen, grundskollärare på Backaskolan.

Film på olika sätt

Sara och Lena använder filmskapandet på olika sätt. När de står bakom kameran och filmar verksamheten, handlar det om dokumentation som de använder för utvärdering. Filmerna tittar de på tillsammans med eleverna för att upptäcka utvecklingsområden i undervisningen och lektionsarbetet. Klassen filmar också för att berätta historier eller redovisa ämnesövergripande teman.

– Dokumentationsfilmerna är användbara för oss och eleverna för att upptäcka detaljer som t ex talutrymme. Eleverna blir medvetna om att vissa pratar hela tiden medan andra inte pratar alls, berättar de.

Filmerna görs oftast i iMovie. Det är dock inte film i sig som är grundbulten i deras arbete, utan temat bakom filmen. Sara och Lena poängterar att filmskapande måste vara förankrat i Lgr11, det centrala innehållet och kunskapskraven.

Ask med sverigespelet.
Sverigespelet

– Det är viktigt att eleverna förstår processen och att det måste finnas ett innehåll kopplat till målen, det får inte bli en happening som är tillfällig, säger Sara.

– När man jobbar med Sverige är det lätt att det bara blir fokus på landskapen. Vi utgår från vilka behov man som medborgare har för att bo här, och hur olika faktorer spelar roll, beroende på var i landet man bor och vem man är. Och vi gör det genom spel och film, fortsätter hon.

Sverigespelet ”Hej Sverige”

Spelet som eleverna skapat heter ”Hej Sverige”. Eleverna är spelpjäser och Lena och Sara spelledare. Varje elev i klassen har fått rollen som en myndig person i Sverige. Karaktärerna är uppbyggda utifrån elevernas intressen och pedagogernas instruktioner. De har både goda och onda egenskaper.

– Första filmarbetet blev digitala berättelser där alla spelpjäserna presenterades, berättar Lena.

Som spelledare har Lena och Sara gett utmaningar och hjälpt till att skapa spänning, men det är elevernas idéer och delaktighet som har fört arbetet framåt.

– När man arbetar med film är det viktigt att fånga upp elevernas reflektioner och känslor inför filmidéer. Filmens slutresultat bygger på det, säger Lena.

– Som pedagog måste du ha de yttre ramarna men låta eleverna vara delaktiga i processen. Yttre ramar kan vara att poängtera vikten av bearbetning. Det är inte alltid som eleverna förstår hur betydelsefullt det är, fortsätter Sara.

Olika uppdrag i spelet

Teckningar uppsatta på vägg.
Utsikt från fönster i karaktärernas hus.

För att fortsätta spelet har varje elev beskrivit vilken natur man trivs bäst i och motiverat varför. Eleverna har utgått från sig själva men med spelpjäsen och centralt innehåll i geografi (naturtyper) i åtanke.

– Utifrån naturbeskrivningarna delade vi ut ett landskap till var och en av eleverna, säger Lena.

Karaktärerna har också byggt hus som de har fått möblera efter budget.

– Inför husuppgiften pratade vi om vilken kunskap man behöver för att bygga hus. Vi pratade om förändringar i globalisering, varför människor bor på olika platser samt historiska aspekter, berättar Lena.

För att ytterligare förstärka karaktärernas liv och utmana det centrala innehållet, har klassen målat akvarellmålningar över utsikten från karaktärens hus, tagit ställning (negativa och positiva effekter) till vilket kraftverk som ska byggas på en ödetomt intill det egna huset samt kategoriserat djur, växter och miljö i det egna landskapet.

– Jag vill betona det demokratiska värdet och samarbetet i sådana här processer, säger Sara.

Animationer

Genom spelarbete, digitala berättelser och demokratiska grupprocesser har ”Hej Sverige” utkristalliserats i sex filmer med fyra olika teman. Filmerna är animationer där lerfigurer eller cut outs illustrerar elevernas spelpjäser. Manus har eleverna bearbetat fram i grupper utifrån olika frågeställningar som t ex vad en svensk hjälte är, vad skulle Sverige kunna bli, vilka dolda och synliga överenskommelser finns det i Sverige och var går gränsen? Gränsen (Livet i valens mage), Landet lagom (Zombielandet), Fråga kvitto (Ska det vara kvitto?) och Heroes (Svenska hjältar) är titlarna på filmerna som gick upp på vita duken under skolans årliga filmfestival i maj.

– Vi vill att det ska finnas någon form av budskap i filmerna men det är viktigt att ha i åtanke att eleverna plockar in verkligheten i filmerna utifrån deras nivå, och att det i sig är utvecklande, avslutar Sara och Lena.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Text och foto: Marina Walker
Film: Elever i årskurs 4 på Backaskolan