Bästa Birgitta som inte bara är en ambitiös o duktig lärare utan alltid nämner sina kollegor som hon samarbetar med på allra bästa sätt.