Daniel Franzén, fritidspedagog och projektledare, och Heidi Uddeskog, projektledare och musiklärare på Lorensborgsskolan.

Hjälte-projekt stärkte vi-känslan

Hjälte-projekt över ålders- och klassgränserna på Lorensborgsskolan tilläts bli del av ordinarie undervisning – en framgångsfaktor, enligt projektledarna.

Vem är egentligen en hjälte? Det var en av frågorna i enkäten som eleverna på Lorensborgsskolan fick svara på som en start på ett större skolprojekt. Under terminen möttes eleverna i samtal kring vad en hjälte är och hur man själv kan vara en hjälte i vardagen.

– Vi fick fina, långa svar och en bra diskussion kring ordet hjälte. Att vem som helst, kille eller tjej, kan vara en hjälte var det inget snack om, säger Heidi Uddeskog, projektledare och musiklärare.

– De läste inte in genus alls i ordet hjälte, säger Daniel Franzén, fritidspedagog och projektledare.

Inom ramen för projektet producerade eleverna sedan filmer, superhjältemasker, miljöhjälte-kassar, musik och berättelser kring temat.

Inkluderade i undervisningen

Det var viktigt att skolans pedagoger insåg möjligheterna att inkludera hjälte-temat i den ordinarie undervisningen, att de själva kunde styra hur omfattande just deras bidrag skulle bli.

–  Jag tror det var ett vinnande koncept att poängtera för lärarna att “det blir inte mer för er att göra”. Vi försökte vara tydliga med att de kunde ägna sig åt något som gick att integrera i svenska eller musik, där de använde den befintliga terminsplaneringen och bara behövde modifiera lite grann. Då fick vi med alla på tåget, säger Daniel Franzén.

Heidi Uddeskog instämmer.

– Vi blev ett fantastiskt team och tog tillvara styrkan som finns i kollegiet. Sedan tror jag också att det är viktigt med planering och att starta i god tid.

Yngre elever mötte äldre

Heidi Uddeskog skrev musiken till låten “Hjältar på Lorensborg” som spelades in tillsammans med gymnasieeleverna i en studio på Malmö latinskola. Texten utgick från elevernas svar från den inledande projektenkäten.

– Ett av målen har varit att utöka elevernas omvärld, att visa Malmö och att samarbeta med andra, säger Heidi Uddeskog.

– Eleverna på Malmö latinskola tyckte det var kul att det kom någon utifrån. Det blev skarpt läge för dem, de fick vara stora och styra och ta ansvar. Det blev en träning och bra lärandesituation för dem när allt praktiskt skulle funka, säger Daniel Franzén.

Pengar från Skapande skola

Det statliga bidraget Skapande skola finansierade projektet, som inkluderade specialbeställda t-shirts till elever och personal, tygpåsar och en dokumentärfilm av ett produktionsbolag. I den sistnämnda får skolans elever komma till tals och fundera kring begreppet hjältar. Projektet skapade en känsla av samhörighet på skolan.

– Äldre elever har interagerat med yngre, inte minst för att de kände igen varandra från filmen. Det skapade en vi-känsla, att vi gjorde det här tillsammans som skola, säger Daniel Franzén.

Engagerade sig i närmiljön

Ett annat initiativ inom hjälte-projektet handlade om miljöarbete. En dag vigdes åt att städa Ribersborgsstranden på skräp. I förskoleklassen, som tog initiativ till aktiviteten, pratade de om hur man kan vara en hjälte för miljön. Samtidigt syftade projektet till att eleverna skulle “gräva där de står” och leta efter hjältar i sin närmiljö och i vardagliga situationer. Just skolans arbete med externa parter i närområdet ser ut att få en fortsättning framöver – exempel på det är samarbeten med MKB där eleverna besökt äldreboenden och med MFF.

– Här finns det finns mycket att hämta, att göra det tryggare för eleverna, bygga broar mellan boende i området och att motverka fördomar, säger Heidi Uddeskog.

Text & Foto: Fredrik Thunberg

Se filmen om Hjälte-projektet på Lorensborg här: