Anna Eriksson.

Hoppas på återvändande lärare

I veckans Skicka vidare svarar Anna Ericsson, rektor på Geijerskolan, på och siar om frågor som HR-chefen Kim Nybble är nyfiken på. Anna ingår i dagsläget i Grundskoleförvaltningens kompetensförsörjningskampanjsatsning som pågår för fullt i Malmö stad.

I Malmö är andelen legitimerade lärare knappt 85% vilket ligger i linje med nationella siffror. Vad kan vi (Malmö stad) göra för att öka andelen legitimerade lärare i Malmö?

– I min roll som rektor arbetar jag mycket för att förtydliga lärares uppdrag och göra tjänsterna attraktiva. Det är viktigt att visa lärarna vilka möjligheter det finns att utvecklas i sin yrkesroll och kunna dela arbetsbördan med sina kollegor på ett gynnsamt sätt för alla parter.

Hur tror du att det kommer att se ut om fem år?

– Jag hoppas att andelen sökande till lärarutbildningen kommer att öka men också att lärare som lämnat yrket (vilket är en alltför stor del) väljer att återvända eftersom läraryrket fått den status som detta viktiga arbete bör ha!

Hur ser det ut med andelen legitimerade lärare på Geijerskolan?

– På Geijerskolan har vi 100 procent behöriga lärare.

Vem vill du skicka vidare frågor till?

– Jag vill skicka vidare frågor till Linda Sikström Pedagogisk Inspiration Malmö om hur hon arbetar för att utveckla lärarrollen, varför det är viktigt och om hon har några enkla knep för att skapa ett behagligt studieklimat i klassrummet?

Foto: Privat