Frida Malmborg framför de norska bergen.

Söker glöden i ögonen

Frida Malmborg, förste förskollärare på Sommarbäckens förskola, svarar på "Skicka vidare"-frågorna från Lina Cederberg.

– Vad fick du för respons efter din presentation om ögonblicksforskning?

– För att förklara denna fråga lite så har jag precis varit på en konferens i Tromsö (Norge). En konferens om forskning och professionsutveckling i förskola och skola. En del av konferensen innefattade dialoggrupper där man kunde hålla egna presentationer. Jag berättade här om ögonblicksforskningen på Sommarbäckens förskola där jag jobbar som förste förskollärare. I arbetet med ögonblicksforskning har pedagogerna forskat kring frågor som de vill utveckla. Till exempel: ”Vad händer mellan 9–9.15?”  eller ”Bemöter jag barnen likvärdigt under matsituationen?” Vi har skapat luppar för att på ett konkret sätt smalna ner det vi tittar på. Luppen har blivit en viktig del under processen då pedagogerna har vänt luppen mot sig själva och tittat på sitt bemötande.

Efter presentationen fick man respons från alla som deltog i dialoggruppen:

”De tyckte att vårt arbete var jätte spännande. De menade på att det kan vara svårt att titta på det lilla och att då luppen var ett konkret verktyg för att hålla fokus.”

En norsk forskare lyfte orden ”från ögonblick till prisma”.

Och precis så kan man tänka om ögonblicksforskningen. Att vi smalnar ner det för att det sedan ska växa och göra spår i hela rummet/verksamheten.

En kvinna lyfte ordet Magiskt. De lyfte även vikten av handledning. För att komma framåt. En fråga som lyftes var: ”Vågar vi titta på de riktigt kritiska frågorna?”

Denna fråga och allt annat som jag fick till mig funderar jag vidare på. Om ni vill läsa mer om ögonblicksforskning så ta del av e-boken:

https://drive.google.com/file/d/0B67LKMvE15WGalhXMjlEMFpfaFE/view

– Vilka erfarenheter tar du med dig efter konferensen? 

– Att berätta om ögonblicksforskning och att ta del av konferensen om aktionsforskning fick mig att inse att det vi gör i ögonblicksforskningen är av väldigt stor vikt även utanför förskolan. Det var när jag hörde den första föreläsningen på konferensen som jag förstod att vi kommit helt rätt. Det kändes som vi satte Malmö och ögonblicksforskning på kartan och det kändes väldigt bra. Men också de kontakter vi skapade. Denna resa gav massor av energi, inspiration och styrka.

– Vad inspirerar dig i ditt yrke som förste förskollärare?

– Det är egentligen samma sak som inspirerade mig när jag var förskollärare som inspirerar mig som förste förskollärare. Det är glöden i ögonen. Förr var det på barnen men nu är det på pedagogerna. När man brinner för något eller gjort något som man tycker är superspännande och utvecklande. Att gå igång och hitta glöden – det är drivkraften i förskola och det inspirerar mig.

– Vem vill du skicka vidare till?

– Jag väljer att skicka vidare till Pernilla Vogl, legitimerad psykolog i psykologteamet i Innerstaden. Det gör jag för att när jag träffar Pernilla så känner jag att hon har så himla mycket att ge och jag tycker vi alla ska ta del av hennes tankar.

Vad är mest givande i ditt arbete?

Vilken är din framtidsvision i din arbetsroll?

Vad vill du att pedagogerna ska ta med sig efter en träff med dig?