Gå direkt till innehållet
Ett barn tittar på de globala målen, bland annat på målet god utbildning för alla.Foto: Mette Mjöberg Tegnander

”Kan jag också gå på universitetet?”

Publicerat: Skribent: Mette Mjöberg Tegnander

Coronakrisen slog ojämnt mot unga vuxnas möjlighet att försörja sig. De med låg utbildning och från sämre socioekonomiska förhållanden drabbades hårdast. När Muvah-rapporten 2023: Pandemins kortsiktiga och långsiktiga effekter för unga lanserades fanns Pedagog Malmö på plats och fångade några röster.

I Muvah-rapporten 2023: Pandemins kortsiktiga och långsiktiga effekter för unga – ett försörjningsperspektiv med särskilt fokus på unga vuxna i Malmö har man följt hur övergången till vuxenlivet påverkat några årskullar i Malmö under det första pandemiåret 2020. Man har tittat på de som då var 22 år och 27 år och uppföljningen bekräftar den allmänna bilden av krisers effekter. Antalet unga som ingick i gruppen unga som varken arbetade eller studerade växte påtagligt under denna tid.

En ofullbordad gymnasieutbildning medförde överrisker att stå utan varken arbete eller studier. Närmare 44 procent av dem som inte fullföljt en gymnasieutbildning varken arbetade eller studerade år 2020. De som inte gått klart en utbildning på gymnasienivå, och de som var svagt förankrade på arbetsmarknaden året före pandemin påverkades mest negativt. Läs hela Muvah-rapporten 2023 här. 

Yrkesprogram väljs bort i högre grad

Pedagog Malmö har tidigare lyft Muvah-rapporten 2021 som bland annat belyser hur elever i många fall väljer bort yrkesprogram och istället söker sig till högskoleförberedande program. Muvah-rapporten 2021 visade också att en fullföljd utbildning är en skyddsfaktor och förutsättning för ett hållbart arbetsliv. När man följde upp hur livssituationen för 26-åringar såg ut i en av årskullarna som man följt, arbetade 76 procent av de som gått ett yrkesprogram. Av de som gått ett högskoleförberedandeprogram arbetade 63 procent av 26-åringarna. Det framgick också att det behövs fler insatser för att få ut unga tidigare i arbetslivet. Förutom att till exempel få fler unga att söka yrkesprogram så behöver även fler föräldrar komma i sysselsättning, eftersom det indirekt får fler elever att nå målen i sin utbildning. Hela Muvah-rapporten 2021 hittar du här.

. 

Pedagog Malmö var på plats vid lanseringen av Muvah 2023 på Malmö universitet och fångade upp några tankar om barns frågor om utbildning.

Vilka frågor får du från unga om gymnasiet och framtiden?                                                                                                             

Två kvinnor står lutade mot en vägg och båda ser glada ut.Miriam Ånskog och Sara Bäckström, kordinatorer för Näktergalens mentorsverksamhet
– Kan jag också gå på universitetet, och kan mina kompisar gå på universitetet, är en fråga som våra mentorer möter hos barnen. I vår mentorsverksamhet är studenter mentorer för barn mellan 8-12 år som inte har en akademisk bakgrund, säger Sara Bäckström.

– Det är så viktigt att vi inte tar för givet att alla barn vet att de kan utbilda sig, för det är ingen självklarhet. Det märker vi särskilt när mentorer tar med sig sina mentorsbarn och visar och berättar om universitetet. Vi måste erbjuda barnen alternativ, säger Miriam Ånskog.

 

En kvinna står inne i en universitetssal,

Kaltrina Leskovci, studie- och yrkesvägledare på Pauliskolan

– Var finns det jobb? Många elever väljer högskoleförberedandeprogram medan jag försöker lyfta fördelarna med yrkesprogram och att de då kan få dubbel behörighet. Men jag märker att vuxna i deras närhet tyvärr påverkar deras tankar om yrkesprogram negativt. Sedan vet jag att den relationella kompetensen på skolan är viktig. Vi inom skolan måste jobba för att få en bra relation med eleverna, det är nyckeln. Vi måste hjälpa unga att förstå hur de kan nå sina mål.

 

 

En kvinna står framför en läktare av stolar i ett klassrum.

 

Emilia Gunillasdotter, specialpedagog, Universitetsholmens gymnasium

– Det är nog snarare jag som ställer frågor om framtiden till mina elever i min roll som specialpedagog. Jag har treor som går yrkesprogram och då handlar det ju mycket om att förhålla sig till om man vill fortsätta på det spåret, och det gör också många av de här eleverna efter studenten.

Kommentera

Din e-post publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade med *

Den här sidan skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och användarvillkor gäller.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679), GDPR, och kompletterande nationell lagstiftning lämnar grundskoleförvaltningen i Malmö stad följande information om behandlingen av dina personuppgifter som sker när du väljer att kommentera artikel eller videoinslag på Pedagog Malmö. Läs mer här!