Malin och Stefan.

Kollegialt lärande öppnar klassrum

På Ängsdals skola pågår ett genomgripande arbete med kollegialt lärande. Lärarna observerar, stöttar och diskuterar med varandra. Och resultaten låter inte vänta på sig – öppnare klassrum, förändrade strukturer och ökad delakultur och samarbete.

Ängsdals skola arbetar Stefan Fornestedt, specialpedagog och förstelärare och Malin Edroth, förstelärare och lärare i engelska och spanska. Sedan ett par år tillbaka pågår ett organiserat arbete för kollegialt lärande på skolan.

– Vi började med att göra research. Det visade sig att på vissa skolor hade det funnits ett motstånd. Att bli observerad och bedömd av en kollega är inte helt okomplicerat. Researchen visade lärare som tyckte att exempelvis auskulteringar var så läskiga att de hade sjukskrivit sig, säger Stefan och tillägger:

– Det fanns en rädsla för att eventuellt bli totalsågad av en kollega. Men vi lärare är ju proffs på bedömning. Varför skulle vi bete oss så?

Malin och Stefan berättar att lärarna på skolan inledningsvis fick arbeta med auskulteringen i självvalda par.

Stöd från skolinspektionens material

När lärarna på Ängsdals skola besöker varandras klassrum lutar de sig mot Skolinspektionens material ”Undervisningens allmänna kvaliteter”. Materialet, format i en matris, delar upp undervisningen i olika utvärderingsområden, till exempel ”Trygg, stödjande och uppmuntrande lärandemiljö”, som i sin tur delas upp i indikatorer och exempel. Till matriserna hör en betygsskala, som lärarna på skolan väljer att inte använda.

– Istället för att sätta betyg på varandras undervisning har vi valt att lyfta två bra saker, och en sak att tänka på, säger Malin.

Blanketter från Skolinspektionen.
Skolinspektionens material ”Undervisningens allmänna kvaliteter”.

Lärcirklar med tryggt klimat

– Ganska snart märktes det att arbetet gav något och inställningen var positiv. Men arbetet fick inte som ”happenings”. Vi vill att det ska vara tydligt och återkommande, säger Stefan och Malin.

Därför skapades lärcirklar, med fyra lärare i varje grupp. Att träffas en timme varje vecka, och prata om undervisning och lärande, har blivit en fast rutin. I cirklarna blandas lärare från hela skolan. Från och med ht -16 är förstelärarna samtalsledare i lärcirklarna.

– Även tidigare träffades vi i grupper och diskuterade. Men innehållet har förändrats. I lärcirklarna går vi på djupet. Att blotta sig inför kollegorna är enligt mig bland det svåraste i det kollegiala arbetet, säger Malin.

– Vi har arbetat för att skapa ett tryggt klimat i grupperna. Men det tog ett bra tag innan deltagarna vågade berätta om sina svagheter och misstag, säger Malin och Stefan.

Pratar undervisning, läser pedagogisk litteratur

Enligt Stefan och Malin har mycket hänt på skolan de senaste två åren.

– Lärarna pratar mer om undervisning. Visst pratar vi om eleverna också, men på ett annat sätt. Vi är mycket mer lösningsfokuserade istället för att älta. Och fler läser pedagogisk litteratur, säger Stefan och Malin.

De berättar också att delningskulturen på skolan har ökat. Det finns en gemensam blogg där de tipsar varandra om saker. Och lektionsplaneringarna finns tillgängliga digitalt.

– Skolans ledning är väldigt tydlig – här delar vi, säger Malin.

Humla sitter på klöverblomma.

Förändrade strukturer

– Strukturerna har ändrats, vi arbetar mer tillsammans och klassrummen har öppnats. Det händer så klart saker i klassrummen också. Vi lär tillsammans med eleverna. Eleverna utvärderar projekt, och tillsammans med eleverna utvecklar vi och förändrar det som har fungerat mindre bra, säger Malin och Stefan och tillägger:

– I grund och botten handlar det om en likvärdig skola, och att lärarna ska inse hur viktiga de är.

Text och foto: Sara Arildsson