Pennor, sax och gem ligger utspridda.

”Kompromissa inte så mycket”

Den här veckan svarar Annika Lindgren, fritidspedagog på Husieskolan, på ”Skicka vidare”-frågorna från Lie Kylborn.

– Vad tror du måste göras för att läraryrket ska få en högre status i samhället?

– Ta yrket på allvar. Höja lönerna och inte kompromissa så mycket. Det finns få arbetsplatser i samhället där man mer eller mindre tar vem som helst på gatan och skickar in som vikarie. Se över alla skyldigheter lärare har och väga upp det med rättigheter. Att vara lärare är viktigt och det måste synas.

– Vad tycker du är det bästa med att få jobba med barn och ungdomar?

– Att varje dag få möta nyfikna och glada människor som vill lära sig saker. Att varje dag få förmånen att bli överraskad av deras svar och handlingar. Att på ett litet sätt få vara med och forma och inspirera nya samhällsmedborgare.

– Vårt samhälle blir mer och mer jämställt, hur tror du att det kommer vara om 15år?

– Jag tror och hoppas att det kommer vara ännu mer jämställt. Att kön och annat inte ska begränsa vad man vill åstadkomma och att alla få verka på lika villkor.