Susanna Sjöstrand.

Kulladalsskolans femmor gör en teatralisk resa i Europa

I en av de tre femmorna på Kulladalsskolan i Malmö arbetar Susanna Sjöstrand som klassföreståndare. Hon är dessutom dramapedagog, lärare i svenska som andraspråk och SO. Tillsammans med sina kollegor och alla elever i årskurs fem arbetar hon med uppsättningen av en teater, baserad på boken ”Fröken Europa”.

Susanna Sjöstrand.
Susanna Sjöstrand, lärare på Kulladalsskolan.

–  Språket går som en röd tråd i allt vi arbetar med och vi vill att eleverna ska ta till sig Europa på ett nytt sätt, säger Susanna och fortsätter:

– I alla tre klasser i femman läser vi boken ”Fröken Europa” av Kerstin Gavander. Sedan har min kollega Marina Walker och jag skrivit ett manus baserat på boken. Manuset ska bli en teater som har premiär i början av juni.

Bokomslag till Fröken Europa.

Fröken Europa

Fröken Europa är en spännande bok som handlar om en klass i årskurs fem. När eleverna kommer tillbaka efter sommarlovet får de en ny lärare och ett ganska tråkigt klassrum. Till en början får de under inga omständigheter gå in i grupprummet. När de slutligen får gå in i där, en och en, får varje elev göra en egen resa i både tid och rum. Intentionerna med boken är att eleverna ska tänka själva.

– Historien är omskriven så att den passar oss bättre. Vi ville få in fler ämnen och synliggöra skolämnena som en helhet. Under resan till Ukraina träffar eleven en forskare som pratar om Tjernobyl, på så sätt väver vi in biologi. En annan elev träffar de grekiska filosoferna och där ligger fokus på matematik genom en sång om diagram, säger Susanna och fortsätter:

– Eleverna besöker också bland annat Pablo Picasso i Frankrike, kristallnatten i Tyskland och den franska revolutionen. Dessutom är en av resorna på engelska.

Alla elever – olika grupper

Alla elever och pedagoger i de tre femmorna är involverade i arbetet med Fröken Europa. Men alla de drygt 60 eleverna spelar inte teater. Klasserna har blandats och delats in i olika grupper.

Elever bakar med mjöl.
Elever som bakar inför premiären.

– I en grupp skriver eleverna musik till teatern. De dokumenterar och fotograferar också. I en annan grupp bakar och lagar eleverna recept från de olika länderna, som vi ska bjuda premiärgästerna på, säger Susanna och fortsätter:

– Scenografigruppen ritar upp hur det ska se ut och skapar kulisser. Medan ljudgruppen skapar ljud och dokumenterar allt. Och sist men inte minst teatergruppen, som vi hade en audition till.

Varje torsdag förmiddag arbetar grupperna med teatern. Elever från olika grupper samarbetar också med varandra. Susanna berättar att barnen tycker att det är roligt och spännande. Eleverna tar det på stort allvar. Utöver arbetet med att öva, baka, dokumentera, göra ljud, musik och kulisser så skapar de även två filmer. Två av scenerna är nämligen i filmformat och kommer att visas upp på en duk på scenen.

Språket som en röd tråd

– Teatern blir ungefär en timma lång. Det är viktigt att eleverna som agerar övar in replikerna med egna ord, att de inte lär sig replikerna ordagrant, säger Susanna.

Hon berättar att de har arbetat med språket på olika sätt under hela terminen. De har bl.a. jobbat med olika texttyper och tittat på hur t.ex. faktatexter och manus ser ut.

I arbetet med teatern får eleverna upprepa olika ord, i olika sammanhang. De arbetar med de olika ämnesspråken och ämnena länkas samman. Jämte arbetet med teatern har de en mer klassisk undervisning om Europa, med t.ex. kartor och böcker.

– Men språket och ämnena som helhet genomsyrar arbetet. Alla delar kompletterar varandra. Eleverna ser kartorna, läser i böckerna, spelar, sjunger och smakar, säger Susanna.

ALLA är lika viktiga

– Alla elever är lika betydelsefulla i arbetet med teatern och det är viktigt att de känner det. Teatern faller om vi inte har några kulisser eller någon som dokumenterar. Vi får heller inte till stämningen på premiären utan maten. Alla är lika viktiga och de ingår i en helhet.

Susanna berättar att en viktig utgångspunkt för att jobba ämnesintegrerat och kreativt är teamet av kollegor som ser förutsättningar och vågar.

– Det är vårt projekt, vi äger det tillsammans. Alla vi sex pedagoger är lika viktiga. Vi ger varandra idéer och samarbetar.

– Hittills har det inte varit en endaste sur min, alla har varit positiva. Det är till och med elever som bokstavligen har uttryckt att de lär sig mycket, avslutar Susanna.

Pedagogerna på Kulladalsskolan som jobbar med teaterprojektet är: John Berglund, Karin Anderhov, Kerstin Bergkvist, Christine Rosenquist, Marina Walker och Susanna Sjöstrand.

Text och foto på Susanna Sjöstrand: Sara Arildsson
Bild på bokomslag ”Fröken Europa”: liber.se
Foto på bakande elever: Måns Palm