Jalle står i kulturskolans atelje.

Chef för Malmö Kulturskola i samhällets tjänst

En vecka efter att Jalle Lorensson tillträtt sin tjänst som chef för Malmö Kulturskola år 2010 fick han en tjock rapport från stadsrevisionen. Rapporten synliggjorde stora brister i verksamheten vilket kunde tolkas som kraftig kritik. Det blev dock början på en vändpunkt.

Fakta om Malmö kulturskola. Malmö Kulturskola är en kommunal verksamhet och granskas utifrån vad man får ut av skattepengarna. I rapporten gick det att utläsa tre saker:

  • att Malmö Kulturskola sällan hade ärenden uppe i nämnden.
  • att verksamheten nådde för få barn i Malmö.
  • att de barn som deltog i verksamheten bodde i de mer välmående delarna av Malmö.

– Min uppgift blev att få politikerna att prata om kulturskolan, att öka elevantalet inom befintlig budget och att nå nya elevgrupper. Politikerna inom kulturnämnden visade sig inte ha svårt att prata om kulturskolan. De insåg precis som jag att kulturskolan är ett kraftfullt verktyg för integration i Malmö stad, berättar Jalle.

Musiken för social och mänsklig utveckling

Samtidigt som Jalle tillträdde sin tjänst som chef startade det första El Sistema i Sverige. Närmare bestämt i Angered inom Göteborgs Kulturskola. Jalle åkte upp till Göteborg för att titta på deras El Sistema och blev förälskad! Förälskad i sättet att använda musiken i samhällets tjänst – utan att tumma på den konstnärliga kvalitén.
Fakta om El sistema.

El Sistema på tre skolor i Malmö

Höstterminen 2013 startade ett El SistemaHolmaskolan och ett på Kroksbäckskolan. Detta efter att kulturnämnden enhälligt beslutat att tilldela Malmö Kulturskola resurser. Politiker, skolledare och fritidspersonal hade då också besökt El Sistema i Göteborg.  Hösten 2015 startar kulturskolan ytterligare ett El Sistema på Sofielundsskolan.
– Om man som verksamhetschef vill ha en förändring i sin verksamhet som bygger på större resurser så fungerar det inte att bara begära pengar. Men det går att få pengar om man kan visa på lösningar för ett existernade problem, menar Jalle.

El Sistema en vital del av elevernas fritid

Jalle förklarar att El Sistema går ut på att man låter orkestern och kören vara en vital och stor del av elevernas fritid och något som hela området kan mötas kring. Det enskilda barnet deltar i El Sistema tre gånger i veckan. Undervisningen förs i grupp och det är mycket lek. Man sjunger och spelar och barnen lär sig att hantera instrumenten utifrån rytmiken.
– Vi riktar in energin på att få med lågstadiebarnen i El Sistema. Men våra rytmikpedagoger besöker barnen under skoltid redan i förskoleklass. Rytmiklärarna är världsbäst på att få 6-åringar att älska vad de håller på med. De får även mig att hoppa runt när jag är på besök, säger Jalle och skrattar.
Jalle menar att pedagogerna inom Malmö Kulturskola utvecklar en enorm förmåga att entusiasmera elever. En lustfylld undervisning är nödvändig eftersom det är en frivillig verksamhet. Annars kommer man att stå utan elever.

El Sistema är den viktigaste satsningen någonsin

Jalle lutar sig mot vägg.Parallellt med El Sistema har kulturskolan effektiviserat den vanliga verksamheten inom befintlig budget och på så sätt ökat med 500 elever. Bland dem finns nu också elever från Holmaskolan och Kroksbäckskolan.
Det ekonomiska tillskottet möjliggjorde nyanställningar av pedagoger till El Sistema. En anställning innebär att pedagogen ska vara på skolan hela sin reglerade arbetstid. Det har medfört en omställning för de pedagoger som tidigare arbetat inom den vanliga kulturskoleverksamheten, och det har också inneburit en nytändning.
– Plötsligt är pedagogerna del av en social gemenskap och lär känna barnen på ett annat sätt. Med sin kompetens kan de också vara en resurs för skolan, förklarar Jalle.
Pedagogerna inom El Sistema får fortbildning genom sammankomster med andra El Sistema-lärare i Sverige. I höstas var några på en sammankomst i Skottland med lärare från hela Europa.

Samling kring barnen, musiken och maten

En viktig del i El Sistema är familjekvällarna. På alla El Sistema skolor i Sverige är det “Vänstay” varje onsdagskväll. Vänstay är en svenskt påfund och håller som bäst på att spridas till El Sistema i alla andra världsdelar. Under dessa kvällar involveras föräldrarna i barnens aktiviteter och lekar.
– När vi dessutom bad föräldrarna att ta med lite mat resulterade det i en gigantisk buffé. Jag gick upp två kilo den kvällen, säger Jalle.
Han är själv förvånad över hur många föräldrar som kommer till dessa kvällar.
– Men så samlas vi också runt det mest värdefulla vi har – barnen, avslutar Jalle Lorensson, chef för Malmö Kulturskola.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.


Länkar:
Kulturskolan Malmö stad
El Sistema Malmö
El Sistema Sverige
Läs mer om Kulturskolan på Pedagog Malmö:
El Sistema – en kulturskola för alla
Mera musik i förskolan
Fakta Jalle Lorensson.

Text:
Charlotte Christoffersen
redaktör Pedagog Malmö
Pedagogisk Inspiration Malmö
Bilder:
Charlotte Christoffersen
Fakta Malmö Kulturskola: Malmö Kulturskola
Fakta El Sistema & Jalle: Colourbox.com