Mycket intressant initiativ och verksamhet. Hur man kan kombinera kultur med föräldra- och elevengagemang. Var många gånger man som rektor slet sitt hår varför man ej kunde attrahera föräldrar att komma på de ordinarie föräldramötena och så ser man att El Sistema lyckas både med ett föräldraengagemang och förena kultur med ett lärande för livet.
Intressant och bra gjort!
Roberto