Pedagog och barn håller upp stor runt tygstycke med bollar i mitten.

Lärare som ledare – Coaching för ökad struktur och gott ledarskap

Vad är det som gör att en lärare lyckas fånga elever direkt? Linda Sikström, förstelärare på Kulladaslskolan och samordnare i utbildningsområde Väster, och Daniel Prsa, förstelärare på Möllevångsskolan, är rörande överrens. Det handlar om ledarskap och förmågan att skapa relationer.

– Ett gott ledarskap i klassrummet gynnar både måluppfyllelse och ökar likvärdighet. Är du säker i din ledarroll får undervisningen större utrymme, säger båda.

Tillsammans driver Linda och Daniel pilotprojektet Lärare som ledare, coaching för anställda i Malmö stad genom PI Malmö, Grundskoleförvaltningen.

– En tydlig ledare kan göra skillnad och vara avgörande för elevers inställning till skola och kunskap, säger Linda.

Ett gott ledarskap

Linda och Daniel vill ge lärare i Malmö stad goda möjligheter att utveckla sitt ledarskap. De menar att det är viktigt att våga misslyckas och prova olika strategier för att kunna utveckla ett gott ledarskap.

Daniel Prsa och Linda Sikström står utomhus.
Daniel Prsa och Linda Sikström, förstalärare på Möllevångsskolan och Kulladalsskolan, coachar lärare i pilotprojektet Lärare som leder.

– Kärnan i all god undervisning bygger på relationer mellan elever och lärare och lektionsstruktur, säger Daniel.

– Säkerhet är svårt att få när du t ex är ny. Elevunderlaget varierar från skola till skola. Gemensamt är att du som lärare blir modell och inspiration för att få elever att vilja utvecklas i sitt lärande, fortsätter Linda.

Pedagogiska tips och utveckla struktur

I projektet deltar 16 lärare från hela Malmö. En del helt nyexaminerade och lärare för sin första klass, andra har flera år på nacken. Hur börjar och avslutar man en lektion? Hur gör man för att alla eleverna ska förstå vad man säger? Hur får man arbetsro efter en genomgång? Frågorna och funderingarna är många och samstämda när deltagarna träffas. Fokus ligger på samtal kring klassrumssituationer och vad som kännetecknar ett gott ledarskap.

– Under våra träffar har vi inget ämnesfokus. Alla är där för att få praktiska pedagogiska tips och utveckla struktur i sin undervisning, förklarar Linda.

Cassandra Thulin, grundskollärare på Nydalaskolan är en av deltagarna. Hon håller med om vikten av ett starkt ledarskap, samt att våga misslyckas. I januari mötte hon sin första klass. De första veckorna var tuffa. Många elever att lära känna och många öron som skulle lyssna. Lärare som ledare ger Cassandra stöd och struktur, och hon ser fördelarna med att dela med sig av sina erfarenheter till kollegor på andra skolor. Grundläggande för hennes undervisning är att vara konsekvent.

– Det var inte helt enkelt i början men nu börjar eleverna förstå vem jag är. De har fått förtroende för mig vilket skapar mer harmoni i klassrummet, berättar hon.

– I början är det lätt att tro att man är oövervinnlig och man går in väldigt starkt. Efter ett tag kommer tvivel. Det är saker som inte funkar i klassrummet, man tänker; oj vad har jag gett mig in på, funderar hon vidare.

Kvinna framför grafittivägg.
Cassandra Thulin, grundskollärare på Nydalaskolan och deltagare i Lärare som leder.

Auskultationer och konkreta tips

Cassandra har ägnat mycket tid åt lära-känna-aktiviteter med eleverna, samtidigt som rutiner och struktur i klassrummet har varit tydliga prioriteringsområden. Något som hon tycker har genererat i positiv förstärkning och samhörighet.

– Det ska vara på ett visst sätt i klassrummet, var sak på sin plats men på en nivå så att eleverna känner tillgänglighet.

Linda och Daniel menar att det är viktigt med konkreta tips för hur man ska leda i ett klassrum och auskulterar alla deltagarna under en lektion. För Cassandras del innebar auskultationen att Linda och Daniel besökte en svensklektion. Fokus under lektionen var att skriva tankekartor utifrån jaget.

– Auskultationen och samtalet efteråt har gjort mig mer medveten om hur jag är som lärare och att jag behöver jobba med vissa saker. Jag fick feedback på små saker som man inte tänker på, men som kan göra skillnad. Samtidigt har jag också blivit stärkt i det som jag tror på, berättar hon.

Ledaregenskaper

Alla deltagarna har fått skatta sig själv som ledare genom ett skattningsschema. Varje deltagares schema ligger i sin tur som grund för vidare diskussioner efter varje auskultation.

– Det är vanligt att man bara berättar det positiva och inte det som man tycker är svårt. Vi vill att deltagarna ska bli medvetna om vilka egenskaper som de behöver utveckla och hjälpa dem att hitta sina styrkor, säger Linda.

Cassandra känner trygghet i att träffa andra lärare och få kunna ventilera både svårigheter och utveckling tillsammans med dem.

– Vi står ju inför samma verklighet. Flera av oss arbetar med sin första klass. Det är viktigt att kunna se sina utvecklingsområden och reflektera över dem. Man måste vara ärlig och våga lyfta det som är jobbigt, säger hon.

– Jag mailar ofta till Linda om funderingar och hon ger mig konkreta tips som underlättar ledarskapet. Exit tickets är ett tips som jag har infört i klassrummet för att eleverna ska reflektera över vad de har lärt sig, fortsätter hon.

Vilka ledarskapsegenskaper är då bra att ha, enligt Linda och Daniel själva?

– Humor och prestigelöshet, poängterar de båda. Det är grundläggande att vara sig själv men anpassningsbar efter vilka elever man möter och se varje individuell elevs styrkor.

Text och foto: Marina Walker
Utvald bild: Colourbox