[…] deras pedagogiska utvecklingsarbete. Två dagar i veckan under ett läsår har vi förmånen att ha två verksamhetsstödjare på skolan. Deras uppdrag är att coacha, auskultera och handleda lärare i ledarskap. […]