Illustration där siffran fyra står.

Läsårets mest lästa: nr 4

I sommarens nedräkning av läsårets mest lästa artiklar och blogginlägg på Pedagog Malmö har vi nu kommit till fjärdeplatsen.

Där hittar vi ett inlägg av Malmö latinskolas ledning som skriver om att skapa förutsättningar för en mer tillgänglig undervisning och ett större ansvarstagande hos eleverna – ett tydligt ramverk kallat basundervisning.

”Hösten 2017 satt vi i skolledningen och brottades med några problem. Antalet anpassningar (ca 20%) för elever har ständigt ökat och lärarna kände sig oerhört stressade. Skolan har en hel arsenal med stödåtgärder men vi har ändå hela tiden en känsla av att de aldrig räcker till och vi kände ett stort behov av att strukturera våra insatser kring vårt stöd. /—/ Hur kan vi strukturera undervisningen så att den blir tillgänglig för fler och inte så individinriktad?”är frågan vi ställer oss.”

Läs mer om Latinskolans arbete här!

Så här ser topplistan ut – halvvägs till toppen:

4. ”En skola för alla”
5. ”Förändring kan inte bara pratas fram – den görs” 
6. ” Stödmaterialet för språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt – en stöttning för lärare och skolledare.”
7. ”Bilder som stöd – kontra bilder som stör”
8. ”Låt tusen röster höras och synas”