Illustration där siffran sex står.

Läsårets mest lästa: nr 6

Nedräkningen över läsårets mest lästa artiklar och blogginlägg på Pedagog Malmö går vidare – nu har vi kommit till sjätteplatsen.

Där hittar vi ett blogginlägg av Cristina Nordman, där hon skriver om stödmaterial för språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och särskilt begreppet stöttning: ”Det handlar om att hitta en tillfällig, strategisk och framåtsyftande anpassning som eleven använder tills hen klarar av uppgiften på egen hand.” För exempel på vad stöttning konkret kan handla om, läs här!

Tidigare placeringar på topplistan:

6. ” Stödmaterialet för språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt – en stöttning för lärare och skolledare.”
7. ”Bilder som stöd – kontra bilder som stör”
8. ”Låt tusen röster höras och synas”