Hanna Hedin, mattelärare som står framför en whiteboard med en ekvation på.
Matteläraren Hanna Hedin tror på att ge eleverna aha-upplevelser. Foto: Golar Khorshid.

Så skapas motiverade matematikförebilder

Här får högstadieelever ta över femmornas undervisning - en utmaning som stärker självförtroendet och skapar positiva matematikförebilder på skolan.

På Hermodsdalsskolan inspirerar äldre elever de yngre eleverna till att plugga matte. Här får drivna högstadieelever ta över femteklassarnas undervisning – en utmaning som stärker deras självförtroende och skapar positiva matematikförebilder på skolan.

– Ibland är det högstadieelever som inte brukar ta plats på matematiklektionerna eller har de högsta betygen som vill delta och det är så häftigt att se dem växa, säger Hanna Hedin som är matematiklärare på högstadiet på Hermodsdalsskolan.

Positiva matematikförebilder

Sedan ungefär sex år tillbaka har de haft ett samarbete med Mathivation, en icke-vinstdrivande organisation som några gånger per termin skickar unga utbildare till skolan med uppdraget att inspirera och utmana högstadieeleverna i matematikundervisningen. De håller i två lektioner varav en kallas för en inte-fatta-kurs och den andra ska förbereda eleverna för att undervisa sina yngre skolkamrater.
– De tar över en mattelektion och där ska eleverna lära sig något nytt som egentligen är över deras centrala nivå, som är lagom utmanande för att de ska vilja veta mer men inte för svårt för att de ska ge upp, säger Hanna Hedin.

Tanken är att de ska lära sig det så pass bra att de själva kan förklara och lära ut det till femteklassarna på skolan. På så sätt får de en chans att utmana sig själva, bli stärkta och bli positiva matematikförebilder för sina yngre skolkamrater, samtidigt som de yngre i sin tur blir inspirerade och studiemotiverade.

Matte är ”erkänt jobbigt”

Hanna Hedin har varit matematiklärare på Hermodsdalsskolan sedan årsskiftet men har innan dess jobbat deltid på skolan under lärarutbildningen. För henne var det en självklarhet att hon skulle bli matematiklärare då hon drivs av en stark fascination för ämnet.
– Matte är något alla egentligen kan förstå, det är ett universellt språk som funnits i tusentals år. Det är en konstant häftig logik som man kan bjuda in eleverna i, säger hon.

Men hon upplever ändå att matematik är ett skolämne som är erkänt jobbigt, att många i allmänhet kan säga att “matte är inte min grej”.
– Det kommer av att det är mycket stoff, det är många regler och man måste lägga ner mycket tid. Det märks tydligare än i andra ämnen vem som har mer eller mindre stöd hemifrån eller inte, säger hon.
I klassrummet fokuserar hon istället på att locka fram nyfikenheten bland eleverna och hon drivs av att höra någon säga “jag gillar inte matte, men det här var ju coolt!”. Målet är att eleverna ska få motivation nog att sätta igång den egna motorn och förstå att de måste repetera det de lär sig i klassrummet.

Proximala utvecklingszonen håller eleverna motiverade

Hon tror på Mathivations inte-fatta-kurser, och jobbar själv med att försöka hålla eleverna i deras proximala utvecklingszon, enligt psykologen Leo Vigotskys proximalzonsteori.
– Den säger att det ska vara precis lagom utmanande för att jag ska bli intresserad men inte förstå direkt. Då blir jag motiverad till att ta reda på hur det hänger ihop, säger Hanna Hedin.

Att vissa av femteklassarnas lektioner är elevledda bygger på högstadieelevernas egna motivation, det är frivilligt för dem att delta i det momentet. Hanna Hedin tror att det är en av nycklarna.
– Det måste vara frivilligt och bygga på elevernas nyfikenhet och intresse. Det är en bra inlärningsmetod, den matten glömmer de ju aldrig sen. På så sätt förändras matteämnet i stort i alla fall för de elever som fullföljer hela projektet, säger Hanna Hedin.

Vilka effekter på matematikundervisningen har samarbetet med Mathivation?
– Det är svårt att mäta i undervisningen eller att se i resultaten. Men på individnivå tror jag absolut att det gett bättre resultat. Jag ser att det har en faktiskt inverkan på de elever som väljer att hoppa på det och undervisa för de yngre eleverna, säger hon.

”Matematik har ett värde utanför klassrummet”

Utbildarna som kommer från Mathivation är själva unga, de flesta har nyss tagit studenten, och funkar även dem som unga förebilder. Hanna Hedin beskriver dem som karismatiska och menar att det faktum att de kommer utifrån och visar att matematik har ett värde även utanför klassrummet är en bidragande anledning till att många elever blir inspirerade.

Hon berättar om känslan när en elev hon tidigare undervisat i matematik på skolan dök upp som utbildare genom Mathivation.
– Det var riktigt häftigt för när jag mötte henne först sa hon att hon hatade matte. Men efter hand börjar hon tycka det är rätt kul och nu står hon själv i samma klassrum och undervisar. Där blir hon en så tydlig förebild för eleverna som får veta att hon gått på deras skola innan, de ser henne och tänker “det kan vara jag!”, säger hon.