Johanna och Kristina sitter i soffa med jordglob mellan sig.

Minskade fördomar kring sexuell hälsa och samlevnad

Projektet Sexuell hälsa och samlevnad, SoS, startade för fem år sedan för att att öka elevernas kunskaper i ämnet. Förhoppningen är att minska fördomar och myter kring sexuell hälsa och samlevnad.

Sexuell hälsa och samlevnad, SoS, är ett projekt för lärare på Svenska för invandrare, Sfi, och elever på Komvux Malmö Södervärn, i samarbete med Sociala Resursförvaltningen i Malmö.

– Meningen är att lärarna ska bli självgående i detta ämne och använda vårt material som en naturlig del av undervisningen på Svenska för invandrare, Sfi. Och lärarna ska inte bara informera. Att föra en dialog med eleverna är oerhört viktigt. Låta dem ställa frågor och sätta ord på sina tankar, säger Sfi-lärarna Johanna Hjelm och Kristina Blomberg, som också är med i SoS-projektgrupp.

Deltagarna i SoS-gruppen är ofta ute i Sfi-klasser och informerar om sexuell hälsa och sexuella rättigheter. Två modersmålslärare ingår i projektet. Kursen består av fyra lektionspass om 1,5 timmar och innehåller lagar och historia, anatomi, sexuellt ansvar samt utvärdering och diskussionsforum.

Studieresa för att få nya perspektiv

Lärarna har under åren genomgått omfattande fortbildning. I april reste projektgruppen till Riga i Lettland för att besöka organisationer som arbetar med kvinnorätts- och HBTQ-frågor.

– Nya morallagar har kommit i Lettland, liksom på andra håll i Östeuropa. Man får inte undervisa om sexualitet, det är svårare för olika organisationer att komma ut i skolor och informera. Samhället präglas också av en konservativ kvinnosyn, säger Johanna.

Projektgruppen ville göra en studieresa för att få nya perspektiv på sexualpolitiska frågor. Johanna och Kristina sydde ihop resan till Riga. Johanna hade besökt olika organisationer där 2008, då hon var aktiv i RFSU Stockholm, och tipsade gruppen om dessa.

HBTQ-frågor på Mozaika

Gruppen besökte Mozaika, vilken är Lettlands enda frivilligorganisation som arbetar med HBTQ-frågor. Organisationen grundades 2006, vilket kan jämföras med svenska RFSL som grundades 1950.

Nio personer står på rad med varsin flagga i handen.
SoS i Riga: Sebastian, Marie, Lizette, Meit, Mujaheda, Kristina, representant från Mozaika, Johanna och Afaf.

– Det har skett en positiv förändring sedan jag var här sist, säger Johanna. De känner sig mer trygga i sin lokal nu och är inte lika oroliga för attentat och incidenter längre. Medlemmar i HBTQ-rörelsen känner sig inte lika hotade som förr. Men de möter fortfarande motstånd, många drabbas av trakasserier och diskriminering. Därför måste de fortfarande vara försiktiga, de kan inte skylta med sin verksamhet.

Personalen på Mozaika planerade för Pridefestivalen när de svenska lärarna var där på besök. Baltic Pride heter festivalen, som de baltiska länderna turas om att anordna vart tredje år. Men en stor del av tiden spenderas på att ansöka om medel, eftersom organisationen får väldigt små statliga bidrag.

Marta – för kvinnor och barn i kris

Ett annat studiebesök fick Marta, ytterligare en frivillorganisation. Marta hjälper kvinnor och barn som är drabbade av trafficking, prostitution och våld i hemmet.

– Prostitution är lagligt i Lettland, liksom köp av sexuella tjänster – om det sker minst 250 meter från en kyrka eller en skola. Det finns också enorma nätverk som ägnar sig åt trafficking, berättar Kristina och Johanna.

Marta startade i samarbete med Finland och bedriver både lobbyverksamhet och praktisk verksamhet. De har bland annat en mottagning med psykolog.

– Personalen är mycket proaktiva och inspirerades av det undervisningsmaterial som vi producerat på Södervärn, berättar Kristina.

Fång av pride-flaggor står i fönster.
Ett fönster i Riga.

SoS-projektet fortsätter

SoS-projektet har fått klartecken om ytterligare anslag av Sociala resursförvaltningen.

– RFSU vill sprida projektet till fler Sfi-utbildningar i Skåne, säger Kristina och Johanna.

Fortsatt läsning: Sexuell hälsa och samlevnad på Södervärn

Text och bild: Susan Englund