Kvinna håller upp monsterjordgubbe med gröna horn.

Monster i läsprojekt på Ängsdals skola

Det bokstavligen kryllar av monster på Ängsdals skola. Istället för att ha monster under sängen finns de i klassrummen, böckerna och sångerna. Skolans många monster har bjudits in av Christine Landin. Hon har initierat ett läsprojekt på skolan med tema monster.

– I läroplanen för grundskolan (Lgr11) står det att eleverna ska lyssna, läsa och återberätta. Det får eleverna möjlighet att göra varje dag i läsprojektet, i alla ämnen. Det blir dessutom roligare när man knyter an till ett tema, säger Christine.

Att mötas med Christine Landin är något alldeles speciellt. Hon sprudlar av tankar, idéer, värme och fantasi. Christine arbetar bl.a. som lärarbibliotekarie, förstelärare och speciallärare 1-5 på Ängsdals skola.

Om läsprojektet

Det spännande läsprojektet innebär att eleverna bland annat får läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften. Dessutom får de möjlighet att formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

– Vi har en signaturmelodi också, säger en leende Christine och börjar nynna på ”En kulen natt, natt, natt…”. Men istället för den vanliga texten är sången fylld av monster.

– Gäster i skolan är en väldigt kul grej. Det ger sådana avtryck på barnen. Läsprojektet innehåller många besök, från exempelvis litteraturpedagoger, musiker och författare, säger Christine.

Under projektet anordnas dessutom boklotterier, lästävlingar, novelltävlingar och mycket annat. Betydelsefulla litterära händelser firas, som exempelvis Världsbokdagen och Världspoesidagen samt att Tove Jansson fyller 100 år.

Kick off

Läsprojektet inleds med en välplanerad kick off. På årets kick off fick skolan oväntat besök av ett monster. Christine var utklädd till monstret Monere som kommer från Monsterlandet.

– Monere är ett snällt monster. Men dessvärre berättade Monere att ett förfärligt monster trollat bort läsförmågan i Monsterlandet. Det är bara barnen på skolan som kan bryta förtrollningen genom att läsa böcker, säger Christine och fortsätter:

– Om eleverna lyckas bryta förtrollningen får de komma till Monsterlandet och äta monstertårta.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Nya böcker

Christine har möjlighet att köpa in böcker till skolans bibliotek för ca 20-25 000 per år.

Omslag till ungdomsböcker.
Lockande utställningar av nya böcker.

Innan läsprojektet drog igång köpte hon in 200 nya böcker, många av dem med monstertema. Hon har ordnat inbjudande utställningar på skolan av de nya böckerna. Visningarna av böckerna är ett sätt att skapa ett sug efter böckerna. Och det fungerar. När barnen får börja låna de nya böckerna går de åt på en gång.

– För varje läst bok skriver barnen en kort sammanfattning på ett spökmonster. Spökmonstret är grönt, gult eller rött – en färgskala som symboliserar om eleven rekommenderar boken eller inte, säger Christine och fortsätter:

– Alla spökmonster sätts upp på väggen och ger en chans till en bokvinst på våra boklotterier.

Monsterjordgubbe med gröna horn.
Ett eftertraktat jordgubbsmonster.

Bokotterier och jordgubbsmonster

Boklotterier anordnas regelbundet under läsprojektet. I varje klassrum väntar dessutom ett rött mjukt monster på en ägare. Det är mjukisdjur i form av jordgubbar som fritidspedagogerna har förvandlat till söta monster. Jordgubbsmonstren är eftertraktade vinster som eleverna kan vinna genom att läsa flitigt.

Bokpiloter

Två elever från varje klass i åk 2-5 får gå en miniutbildning med bibliotekarien på folkbiblioteket. Eleverna dubbas sedan till bokpiloter. Bokpiloterna presententerades på läsprojektets kick off. Christine söker också efter bokpilotsutbyte med andra skolor i Malmö.

– Bokpiloterna går runt i klasserna och tipsar om böcker. Det brukar bli ett extra sug efter de böcker som bokpiloterna har berättat om, säger Christine.

Monsterskapande

Christin har anordnat läsprojekt i många år och berättar att temat på projektet är viktigt. Det ska fängsla och engagera. Hon börjar planera redan ett år i förväg. Hon har t.ex. redan klurat ut temat till nästa års läsprojekt (vilket redaktionen har lovat hålla hemligt).

– Fantasin tar aldrig slut när man väl har börjat. Jag involverar även bl.a. bild- och slöjdlärarna i läsprojekten. Det blir mycket roligare. På textilslöjden syr alla elever monster. Textilslöjdsläraren Ann-Sofie Grentzmann har köpt in massor med monsterböcker, säger Christine och fortsätter:

– Vi får in många ämnen i arbetet. Men vi har också en mycket noggrann logistik- och tidsplan.

Christine har också sökt medel från Skapande skola.

– Slutsumman av våra Skapande skola-aktiviteter är att läsa, skriva och filma går hand i hand!

Läsformel

L=A*F*M står det.

–  Genom läsprojektet får vi väldigt mycket till skänks. Barnen behöver få möjlighet och tid att träna för att förstå texter. Att lära sig att avkoda ord tar tid.  Jag brukar lära alla barn en läsformel: L = A x F x M (Läsning = avkodning, förståelse och motivation), säger Christine.

Läsprojektet avslutas i sagans tecken. Alla lärare på skolan klär ut sig och lär sig en saga utantill. På avslutningsdagen får eleverna gå mellan de olika klassrummen och lyssna på sagorna. Föräldrar och barn bakar också monstertårtor, som det kalasas på.

Läs vidare

Ängsdals läsmonster – bloggen
Skolbibliotek i fokus: Ängsdals skola

Text och foto: Sara Arildsson
Film: Ängsdals skola