Kemal, Anna och Nina framför träd.

Projekt på Segevångsskolan lyfter NO-ämnen

De senaste åren har NO-ämnena varit mindre prioriterade på Segevångsskolan, och NO-lärarna har känt otrygghet inför ämnena. Men under våren har NO fått ett ordentligt lyft på skolan. Genom samarbete med en av de centrala NT-utvecklarna har lärarna fått tillbaka tryggheten, utökat det kollegiala lärandet och eleverna har fått ökat intresse för NO.

– För ett par år sedan flyttade Segevångsskolans högstadium till en annan skola. Ingen har använt NO-salen sedan dess, i och med att den var anpassad för högstadiet, säger Kemal Ahmetbegovic lärare i NO och matematik på Segevångsskolans mellanstadium.

– Många av lärarna på skolan har känt sig otrygga i att undervisa i NO. Biologi var okej, men inte fysik eller kemi, säger Nina Holmberg, lärare i NO och matematik på lågstadiet.

Anna Gullberg arbetar som central NT-utvecklare på Pedagogisk Inspiration Malmö. Med hennes hjälp har skolans NO-lärare genomfört ett omfattande projekt. Under ungefär två månader har Anna gjort klassrumsbesök, observerat, stöttat och handlett skolans NO-lärare, både i grupp och individuellt.

– Fokus har även varit att utveckla det kollegiala lärandet bland NO-lärarna, säger Anna.

Lådor med olika material i hylla.

Gemensam planering

Projektet inleddes med att NO-lärarna på skolan planerade tillsammans. De kom överens om ett gemensamt ämnesområde. Lärarna som undervisar i åk 1-3 respektive 4-6 samarbetade och gjorde gemensamma planeringar.

– I åk 1-3 arbetade vi med friktion, kraft och rörelse. Vi som undervisar på lågstadiet fick handledning i grupp av Anna. Lärarna på mellanstadiet fick individuell handledning. Det var till stor hjälp, säger Nina.

– I båda grupperna diskuterade lärarna tillsammans och kom med förslag kring eventuella förändringar. Och vi hade även sex handledningstillfällen tillsammans i år 1-6, säger Anna.

– Ett av våra mål är att ha en bank med Pedagogiska planeringar som vi bara kan gå och plocka ut, säger Kemal.

Att planera tillsammans tar tid. Kemal och Nina berättar att de framöver behöver få mer tid till gemensam planering i ämneslagen.

NO-salen, förmågor och begrepp

Anna berättar att de tillsammans har omorganiserat NO-salen, för att den ska passa F-6. De har kastat och strukturerat om, men också tagit tillvara på mycket och återvunnit material som fanns där sedan tidigare.

Förmågor i NO.

Mycket av arbetet har kretsat kring att eleverna ska få möjlighet att använda de ämnesspecifika förmågorna i NO. Nina berättar att eleverna har blivit mer medvetna om vad de lär sig. Och de har bland annat arbetat mycket med olika begrepp som används i NO.

– Vårt arbetssätt har förändrats mycket. Eleverna får i större utsträckning reflektera och ställa hypoteser. Vi har också fått vidgade vyer inom ämnet, vad som är möjligt att göra, säger Kemal och Nina.

DiNO och bedömning

– Bedömer det vi har tänkt göra? Hur bedömer vi? Ger vi eleverna en chans att arbeta med det vi faktiskt bedömer? frågar Nina och Kemal.

De berättar att många av lärarna känt sig osäkra vad gäller bedömning och betyg i NO. Anna har lyft bedömning och de har diskuterat mycket kring det och arbetat med bedömningsstödet DiNO.

Anna är genuint glad över arbetet och förändringarna som har skett på skolan.

– Det har funnits en stark vilja, både från ledning och lärare på skolan. Till hösten kommer vi att ha uppföljning och träffas fyra gånger, säger Anna.

Nina och Kemal är överens om att eleverna visar ett mycket större intresse för NO. De menar att det hänger ihop med lärarnas ökade engagemang.

– Det har varit verkligen varit en positiv utveckling tack vare projektet. Vi har roligare och mer kontroll över ämnet, säger Nina avslutningsvis.

Text och foto: Sara Arildsson