Tre kvinnor ler medan solen skiner.

Nya möjligheter med digitala klassrum

På Rosengårdsskolans mellanstadium arbetar elever och lärare papperslöst. Istället för stenciler och lappar används digitala klassrum. Uppgifter, planeringar, filmer och mycket annat samlas på ett och samma ställe. Med hjälp av de digitala klassrummen upplever lärarna att stressen minskar och att samplanering förenklas.

– För ett år sedan presenterade skolans IT-pedagog Classroom för mig. Men jag var inte speciellt intresserad, och det hände inte mer just då. Senare började läraren i engelska och jag att sätta igång ändå. Vi testade oss fram. Fantastiska saker har hänt sedan dess, säger Sofie Nilsson.

Sofie arbetar som mentor och sva-, sv-, so- och förstelärare på Rosengårdsskolan. Hon brinner för att arbeta med verktyget Classroom. Det gör hon tillsammans med kollegorna Fanny Wiik, sva-lärare som arbetar med nyanlända och elever som behöver extraanpassningar och Reine Rahmé Rihan, mentor, ma- och NO-lärare.

– I Classroom kan du skapa digitala klassrum. Vi har ett klassrum för varje ämne. Och eleverna är kopplade till de olika klassrummen via sina e-postadresser, säger Fanny.

– Klassrummen är tillgängliga för alla som arbetar med eleverna i de olika ämnena, även specialpedagoger och modersmålslärare, säger Sofie.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Papperslöst klassrum

Classroom är utformat för att hjälpa lärare att skapa och samla in uppgifter papperslöst. Lärarna kan se vilka elever som har (eller inte har) lämnat in en uppgift och ge feedback direkt – i realtid.

– Vi har inga uppgifter på papper som tappas bort eller försvinner, säger Sofie.

– Allt samlas på en plats; lektioner, frågor, uppgifter och det vi flippar. Det är mindre spretigt, säger de tre lärarna.

De tillägger att arbetet med Classroom har gjort skolarbetet tydligare för eleverna, och hur det har blivit ett verktyg för att kunna arbeta med Bedömning för lärande, BFL.

Lättare att hänga med

I och med att allt samlas på ett och samma ställe upplever Sofie att stressen har minskat. Eleverna har också tillgång till planeringar och lektioner i förväg, vilket även ger dem bättre framförhållning.

– Många gånger är det svårt att få tiden att räcka. Det är inte alltid möjligt för oss att ses och samplanera. Classroom förenklar det, säger Fanny.

De tre berättar att modersmålslärare sällan har haft möjlighet att delta i samplanering.

– Men i de digitala klassrummen kan modersmålslärarna enkelt se och följa vad som händer i de olika ämnena, och koppla det till modersmålsundervisningen, säger Fanny och Reine.

Exit tickets

Sofie berättar att de arbetar med metoden ”Exit tickets”.

– Tidigare gav vi eleverna frågorna på post-it-lappar. Men de har fått en självklar plats i de digitala klassrummen.

Även samarbeten mellan klasser blir enklare menar de tre lärarna.

– Tvåorna arbetade i ett projekt tillsammans med ettorna. Vi skapade ett digitalt klassrum speciellt för det och gjorde det tillgängligt för alla berörda lärare, säger Sofie.

Utveckling

– Vi pratar mycket om utveckling i vårt arbetslag. En tanke vi har framåt är att börja färgkoda i de digitala klassrummen, säger Fanny.

Dessutom finns det mängder med tillägg till Classroom. De tre lärarna ser tilläggen som nya möjligheter att utveckla arbetet och lära sig mer. Föräldrar/vårdnadshavare har inga egna inloggningar som gör att de kan se klassrummen. Men många elever visar föräldrarna skolarbetet genom sina användare.

– Tanken är att vi ska ha en föräldrautbildning, säger Sofie.

Enkelt att lära sig

Lärarna berättar att de har fått en genomgång av Classroom av Ulrika Burman och Carl Löthman, Pedagogisk Inspiration Malmö.

– Genomgången var nyttig, men användandet hängde inte på det. Vi har lärt oss jättemycket genom att göra, tillsammans med eleverna.

Classroom är tillgängligt för alla som har Google Apps for Education (Malmö Apps)

Text och foto: Sara Arildsson
Film: Chris Munsey, Ulrika Burman, Carl Löthman, Anders Burman