Fötter står på färgglad bild.

På Lorensborgsskolan är alla Lika, olika och unika

Under det senaste läsåret arbetar hela Lorensborgskolan efter devisen ”Lika, olika, unika”. I ett projekt där IT, värdegrund och kultur möts har alla skolans elever involverats. Uttrycksformerna är många och projektets final är en förställning på Pildammsteatern.

– Eleverna har verkat i nya grupper och med nya uttryckssätt. Arbetet har visat nya, oväntade och positiva sidor hos eleverna. De har vågat testa och har visat varandra att det är okej att göra bort sig, säger Nina Bergin, klasslärare i åk. 6 och Magnus Hemborg, IT- pedagog på Lorensborgsskolan.

Nina Bergin och Magnus Hemberg framför teckningar.
Nina Bergin, klasslärare i åk. 6 och Magnus Hemborg, IT- pedagog på Lorensborgsskolan

Magnus och Nina berättar om en tillåtande stämning som har spridit sig från de äldre till de yngre eleverna.

– Projektet har varit en rolig process som har pågått hela läsåret, säger de.

Drömmarnas Hus och Skapande skola

”Lika, olika, unika” är ett samarbete mellan Lorensborgsskolan och Drömmarnas Hus inom ramarna för Skapande skola. Utgångspunkten för arbetet är alla människors lika värde. Inledningsvis besöktes skolan av två dramapedagoger, en konstnär och en danspedagog från Drömmarnas hus. De höll workshops och eleverna fick möjlighet att testa på alla tre delar.

– Pedagogerna från Drömmarnas Hus har en imponerande energi. De har förmågan att möta och inspirera eleverna, säger Magnus.

– Under våren har eleverna fått välja en av formerna och har fördjupat sig i den. I grupperna har vi blandat elever från åk. 3-6. De yngre eleverna jobbar tillsammans årskursvis, säger Nina.

Skolövergripande

Temat ”Lika, olika, unika” har funnits med i allt. För att komma igång med att prata om begreppen och värdegrunden i klassrummet anordnades en tävling. Varje klass fick lämna in ett bidrag på temat.

– Klasserna lämnade bland annat in filmer, konstverk och spel, säger Magnus.

Teckningar av människor håller i händerna.

Nina och Magnus har skapat en skolgemensam mötesplats i Malmö Apps (GAFE). De har fyllt den med tankar och idéer på hur temat ”Lika, olika, unika” kan genomsyra alla ämnen.

– Vi har exempelvis lagt upp olika uppgifter, länkar till filmer med lärarhandledningar och temapaket från NE. Alla lärare på skolan har tillgång till mötesplatsen. Och den används. Vi har också uppmuntrat våra kollegor att själva fylla på med innehåll, säger Nina.

– Det fanns en baktanke i att lägga mötesplatsen i Google-miljön. Alla är inte bekväma i att jobba med Google Classroom, vi såg det som ett bra tillfälle att vänja sig vid det, säger Magnus.

Skolans elevhälsoteam är också engagerade i temaarbetet. Kuratorn Moa Sjögärd är med på lektioner, som ett led i sitt arbete med att lära känna eleverna. Musikläraren Heidi Uddeskog, som har undervisning med alla skolans elever, har skrivit musiken till projektet.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Från det lilla till en stor föreställning

Magnus och Nina berättar att alla skolans elever har målat tuschteckningar. Teckningar, som satts upp på matsalens väggar.

– Det blir en häftig effekt när det är så många teckningar. De kommer även tryckas upp av Drömmarnas Hus.

Teckningar av streckgubbar uppsatta.

– Projektet började trevande och har formats under resans gång. Det började med att Drömmarnas Hus kom hit och höll i en lektion, efter det har det utvecklats till att det är vi som arbetar på skolan som håller i arbetet, säger Nina och säger Magnus.

– Drömmarnas hus har varit ett viktigt och bra bollplank under arbetets gång.

Den stora finalen för projektet är föreställning på Pildammsteatern den 28 april. Ingen på skolan vet hur det kommer att se ut när det är färdigställt. Drömmarnas Hus kommer att sätta ihop gruppernas arbete till föreställningen.

– Dansgrupperna utgör en del, konstgrupperna en annan och så vidare. Dessutom har vi skickat filmer till Drömmarnas Hus, filmer som vi har skapat. De kommer också sättas ihop och användas i föreställningen, säger Magnus och Nina.

Nina och Magnus avslutar med att berätta att elevernas vilja är jättestor.

– Det har varit och är jätteroligt. Vi tror på detta, avslutar de.

Text och foto: Sara Arildsson
Foto fötter och teckningar på Whiteboard: Lorensborgsskolan