Två kvinnor sitter i fåtölj.

På Österportskolan får kulturen ta plats

På Österportskolan tas kulturen på allvar. Skolan har fem kulturombud. Det kan jämföras med gängse norm – som brukar vara ett ombud per skola.
– Jag förstår inte hur ett ensamt kulturombud skulle hinna med allting, de måste ju slita ihjäl sig, säger Ann Gitt Larsson, musiklärare på Österportskolan.

Varje månad har de fem kulturombuden avsatt tid i sina tjänster för att jobba med kulturfrågor, såväl externa som interna evenemang.
– Det är ett jätteviktigt arbete – att barn och inte bara vi vuxna får ta del av kulturen, säger Ann Gitt Larsson, musiklärare och kulturombud på skolan.
Ann Gitt Larsson får medhåll av sin kollega Danica Srnic, bildlärare, fritidspedagog och kulturombud.
– Jag brukar säga att kultur är näring för själen. Något som gör att man mår bra.

Enligt Läroplanen har skolor ett tydligt uppdrag vad gäller kulturarbetet:
”Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig”.

Uppdelade i ansvarsgrupper

Österportskolan har en lång historia av att jobba kulturfrämjande. Under många år har skolan samlat kulturombuden i en så kallad kulturgrupp.
– På andra skolor är det vanligt att man bara har ett kulturombud och att den personen inte får tid avsatt att arbeta med det. Vi har haft en bra ledning genom åren som sett till att inte bara de andra ansvarsgrupperna, utan även kulturen, fått ta plats, säger Danica Srnic.
Alla lärare på skolan tillhör en ansvarsgrupp (exempelvis miljögruppen, IT-gruppen, trygghetsgruppen, kamratmedlarna och så vidare). En torsdagsmorgon i månaden träffas vardera grupper när eleverna har sovmorgon.

Varför är det bra att arbeta med kultur såhär?
– Vi kan göra så mycket mer under ett skolår som har med kultur att göra, olika evenemang som både lärare och elever får ta del av. Jag tror det är en otrolig styrka och att det händer saker på skolan hela tiden. Eleverna har något att se fram emot.
Kulturgruppen arbetar gemensamt med alla frågor som rör kultur. Utöver externa evenemang som kommer från exempelvis kulturkartan, dit alla lärare i Malmö stad kan vända sig och boka sina klasser till olika kulturevenemang, planerar kulturgruppen även aktiviteter för eleverna på skolan. Ett evenemang varannan månad är vad kulturgruppen brukar anordna.
– Vi har exempelvis jultemadagen/lucia och hela skolan sjunger på Valborg när hela skolan samlas och sjunger vårsånger, berättar Ann Gitt Larsson och fortsätter:
– På de här timmarna som vi har till förfogande jobbar vi dels med skolans egna kulturaktiviteter och dels med allt som vi kulturombud får skickat till oss – så det är ganska mycket att göra på den timmen. Det är fullt ös!

Att samla kulturarbetet som Österportskolan gör ser Ann Gitt Larsson och Danica Srnic enbart fördelar med. Inte minst för att även kunna integrera kulturen i den ordinarie verksamheten. Till exempel har eleverna utifrån Skapande skolans projekt bearbetat kulturella upplevelser genom att skriva, rita och diskutera klassvis.
– Detta gör att vi alla har något gemensamt, alla elever och lärare är inblandade i aktiviteterna – antingen som åskådare eller som arrangörer, säger Ann Gitt Larsson.