Ulla Öberg
”Det är ju inte så att jag ger ut en kokbok, jag vill utbilda kockar”, säger Ulla Öberg, pensionerad lärare och didaktiker, som i fjol gav ut lärarhandledningen inom matematik, "Sluta räkna - börja SE!". Foto: Lina Haskel

Räkna inte med Ulla Öberg – prisad för sina matematikmetoder!

Inga rätt och fel. Inga matematikböcker och inga prov. Ingen fingerräkning. Istället ska eleverna lära sig att ”se” talen. Ulla Öbergs undervisningsmetoder har nu, 13 år efter pensionen, gett henne Mensapriset för att ha ”skapat en nyckel som passar elever på alla nivåer”.

– Elever kan jobba parallellt med varandra inom samma uppgift, men på olika nivåer, säger Ulla Öberg.

I ett av Limhamns radhusområden träffar vi Ulla Öberg, pensionerad folkskollärare och didaktiker vid Lärarhögskolan i Malmö. I fjol gav hon ut boken ”Sluta räkna – börja SE!” som sammanfattar resultatet av vad hon har lärt sig under sina 50 undervisningsår. Dessutom har hon i några år drivit en blogg och en Facebookgrupp med snart 8000 medlemmar, båda på samma tema.

Ulla Öbergs grundbult är att eleven själv ska ställa hypoteser och lära sig för livet. Att räkna tal för tal i en matematikbok, eller ”fylleribok” som Ulla säger, är inte något hon förespråkar.
– Elever lär sig inget av att få reda på att de har gjort fel i en räknebok. De måste lära sig att se matematiken i ett sammanhang istället.

Ulla Öberg står i en trädgård med blommande buskar.
Ulla Öberg vill att alla elever, oavsett kunskapsnivå, ska känna att de lär sig något på matematiklektionerna. Foto: Lina Haskel

Att kunna utan ord

Som exempel berättar Ulla om sitt sätt att starta undervisningen. Hon kliver in i klassrummet med en korg full med småsaker; stenar, bollar och annat, som hon ”råkar” tappa på golvet. Sedan ber hon eleverna hjälpa henne att plocka upp sakerna, men var och en ska endast ta saker som hör ihop.
– Jag vill engagera barnen, få med mig dem i något de kan relatera till, istället för att starta lektionen med att gå igenom abstrakta begrepp, säger Ulla Öberg. I det här fallet iakttar jag först vilka som tar för sig och inte, vilka som härmar andra och vilka som tänker efter noga. Sedan ser jag vad olika elever grupperar ihop, färg, storlek, volym och så vidare.  

Därefter inleder Ulla ett samtal om ”flest”, ”tyngst”, ”längst”, ”störst” och lyssnar noga på vad barnen säger.
– Ett barn som säger ”Man kan inte säga att vykortet är större än bollen, de är stora på olika sätt” kan redan volym och area, men har inte orden för det än, säger Ulla. 

 Även talet fem är återkommande i övningarna.
– Alla barn ska kunna allt om fem, högre än 5-6 går inte taluppfattningen. För att ”se” större tal krävs mönster eller struktur, säger Ulla Öberg. Många barn kan redan allt om talet fem, men för både deras och de andra barnens skull jobbar jag mycket med fem på olika nivåer, säger Ulla Öberg.

Att räkna på de fem fingrarna är dock inte tillåtet på Ullas lektioner:
– Enda anledningen att räkna på fingrarna är att få rätt svar! Men syftet med skolan är inte att få rätt svar, utan att lära sig något de kan använda sedan. 

Ulla Öberg lutar sig mot en stol.
Ulla Öberg har varit verksam som lärare i 50 år, hennes metoder inom matematik går emot mycket av traditionella diton. Foto: Lina Haskel

Fråga för lärande

Något annat Ulla Öberg förespråkar är öppna frågor. Hon vill inte ge barnen stängda uppgifter som 15-4, utan föredrar att säga ”Jag satt och subtraherade en kväll, svaren blev hela tiden 11. Vilka tal kan jag ha använt mig av?”
– Några kommer då att säga 15 och 4, medan andra säger 135 och 124, och några säger kanske 322,25 och 311,25. Och där sker lärandet, när eleverna inser att de kan använda alla sorters siffror. Jag problematiserar varje uppgift just för att allt viktigt ska sägas av eleverna själva, säger Ulla Öberg.

Spetsiga, avslöjande, frågor är också en viktig del av hennes undervisning. När det är dags att lära sig begreppet tid så visar Ulla en figur som har bråttom.
– Jag frågar ”Vad tror du man menar med att ha bråttom?”, och svaren visar mig vilka elever som redan knyter ”bråttom” till tid och behöver andra uppgifter, och vilka som behöver lära sig tidsbegreppet innan de kan lära sig klockan.

Just ordet ”tror” använder Ulla mycket medvetet i alla sina frågor, dels för att ingen elev ska kunna svara fel, dels för att ta reda på vilken kunskapsnivå eleven befinner sig.
– På det här sättet har jag heller aldrig behövt ge mina elever prov, jag vet ju redan precis vad de kan och inte, säger Ulla Öberg. Jag säger som professor emerita Astrid Pettersson i PRIM-gruppen: ”Vi måste lära oss att göra det väsentliga bedömbart istället för att göra det mätbara väsentligt.”

Mensapriset 2021, pris och diplom. Samt planeringslappar på en vägg. Allt tillhör Ulla Öberg.
Mensapriset (t.v.) tilldelades Ulla Öberg 2021. T.h syns Ulla Öbergs planering inför en uppföljande bok.

Prisad för att inte räkna

Övningar som exemplen här ovan återfinns i de 52 arbetsområdena i ”Sluta räkna – börja SE!”, boken som Ulla skrev under pandemin ”när det ändå inte gick att spela bridge”. I januari 2021 sattes sista punkten i manuset och i maj levererades de första exemplaren till köpare. Boken är alltså en lärarhandledning för nybörjarundervisning i matematik, och dess arbetsområden är kopplade till målen i läroplanen. Eleverna producerar själva sina böcker, i vilka de ritar och skriver för att lära sig. 

I höstas mottog Ulla Öberg Mensapriset för sina metoder. Priset delas årligen ut av föreningen Mensa för att uppmärksamma något som främjat mänsklig intelligens. Motiveringen för Ullas pris lyder: 

”Med sitt unika sätt att undervisa i matematik, där själva räknandet lyser med sin frånvaro, har Ulla Öberg skapat en nyckel som passar elever på alla nivåer, från de som tar sina första steg in i matematikens magiska värld, till de elever med särskild begåvning som behöver kreativa utmaningar. Det är inte lösningar. Ulla Öberg har revolutionerat matematiken, där varje elev uppfinner den på nytt.” 

– Jag har sett barn som tycker matte är tråkigt, vissa för att de inte förstår, vissa för att de förstår precis allt, säger Ulla Öberg. Och så gör de sådant som de inte behöver, ställer upp och räknar ut. Detta vill jag ändra på, dels genom den undervisning jag haft genom åren, och dels genom boken, bloggen och Facebooksidan.

Ulla Öberg håller i boken "Sluta räkna - börja SE!"
Ulla Öberg med sin bok ”Sluta räkna – börja SE!”. Foto: Lina Haskel

MER FAKTA

MENSAPRISET
Har i sin nuvarande form delats ut sedan 2013, och går till en person eller organisation vars gärning identifierar och främjar mänsklig intelligens. Tidigare pristagare är bland andra Ronnie Gardiner, Mouna ”Doktor Mouna” Esmaeilzadeh och Anders Hansen. (Mensa är en internationell förening för de vars resultat på IQ-test motsvarar de övre 2% av befolkningen.)

MENSA OM ULLA ÖBERG
Vi är glada över att få dela ut årets Mensapris till Ulla för hennes arbete med att inspirera barn och lära ut matematik på ett sätt som bygger på förståelse, oavsett kunskapsnivå. Läsförståelse är sedan länge ett etablerat begrepp, Ulla skapar pedagogik byggd på matematikförståelse, och det är ett oerhört viktigt skifte i undervisningen. Detta ger barnen en bra grund samt lyfter kunskap och förståelse om tankediversiteter, och hur olika våra hjärnor fungerar, säger Mensas ordförande Vendela Normark Granetoft.

KOMMENTARER FRÅN ULLA ÖBERGS FACEBOOKGRUPP
“Kommer aldrig mer att ha något annat läromedel än Sluta räkna börja se av Ulla Öberg. Har lärt mig mer på det här året med den boken och tillhörande facebookgrupp med diskussioner än under mina 17 år som lärare. Desutom visar bedömningsstödet att eleverna har en bättre grund att stå på. (—)”

”(—) Ingen elev hamnar efter och de som redan ’kan’ det vi pratar om på lektionerna får visa sina kunskaper genom att just det, skriva och utforma matteboken efter sin egen nivå och förmåga. Det även skönt att slippa hetsen att ’måsta hinna klart’ diverse kapitel och hela boken innan läsårets slut.”

” Nästan mest gläder jag mig över de svagare (matte o språk) elever som med trad. matte skulle ha suttit tysta och kämpat med att ”få rätt” men som nu förstår och ivrigt och frimodigt förklarar sitt tänkande för hela klassen.”

”I går hade vi lektion om klockan. Jag började med att ringa upp fröken ur. Vilken underbar start på lektionen och vilka härliga diskussioner det blev.”