Pusselbit där det står Varje elevs bästa skola.

Modersmål i matematiken

På Apelgårdsskolan gör ettorna lego-filmer utifrån egenskrivna räknesagor. Tillsammans med modersmålslärarna har de sedan översatt filmerna till tio olika språk, vilket har ökat språkförståelsen bland eleverna.

– Och vi lärare har lärt känna varandra och samarbetat på ett sätt vi inte gjort tidigare, säger Nina Bergin.

Det var när Apelgårdsskolans Nina Bergin, lärare 1-7, och Åsa Björk, förstelärare F-3, gick en kurs som allting startade. De fick uppgiften att ta fram en pedagogisk planering som skulle innehålla sex kriterier: samarbete, kunskapsbyggande, verklighetsbaserad problemlösning och innovation, användning av IKT för inlärning, självreglering och begåvad kommunikation. Efter en tids funderande var planeringen klar – med hjälp av lego skulle de göra stillbilds-film av räknesagor som barnen skrev.

Dessutom skulle modersmålslärarna involveras och filmerna översättas. Projektet mottogs till en början med viss skepsis från vissa elever, men när några gruppers filmer var klara och man kunde se resultatet var det inget snack om saken – alla elever ville vara med. Samarbetet pedagogerna emellan stärktes i takt med att projektet fortgick.
– Vi har jobbat tillsammans i det här, ibland på mattelektionerna och ibland på modersmålslektionerna – så vi lärare har lärt känna varandra och samarbetat på ett sätt vi inte gjort tidigare, säger Nina Bergin.
– Och barnen har haft jätteroligt, fyller Esther Stefan, modersmålslärare i arabiska, i.
Eleverna fick arbeta i grupper om tre personer. De gjorde allt från att planera, bygga lego, hitta på ett räkneexempel till att öva in texten på sitt modersmål och sedan spela in film och ljud.
– De flyttade lego-gubbarna och tog bilder enligt den räknehändelse de ritat. Ibland gick det för snabbt med förflyttningarna, då fick de ta fler bilder, säger Åsa Björk.

Instruktioner på en lärplatta.

Ökad språkförståelse

Modersmålslärarna involverades tidigt i projektet. Deras jobb blev att översätta texterna till räknesagorna och sedan öva in texterna tillsammans med barnen. En del modersmålslärare gjorde översättningen tillsammans med barnen.
Tack vare projektet har modersmålsundervisningen blivit en självklar del av mattelektionerna och språkförståelsen hos barnen har ökat.
– När filmerna var klara lade vi upp dem på Youtube så att barnen kunde visa dem för familj och vänner, säger Nina Bergin.

Ett stort plus i projektet har varit barnens diskussioner och intresse kring varandras språk.
– Barnen såg likheter och skillnader mellan vissa språk. En av eleverna som har arabiska som modersmål räckte upp handen när de sett en av filmerna på turkiska och sa: jag förstod allt han sa! Det gjorde han eftersom han sett filmen på svenska, säger Nina Bergin.
– Vi har många nyanlända elever och man märker hur glada de blir över att förstå. När de tittade på filmerna insåg de att de kunde lösa samma räkneexempel som de andra eleverna, säger Åsa Björk.

Hoppas att det sprider sig

Utmaningen i projektet har varit att det tagit tid. I övrigt ser pedagogerna enbart fördelar i form av nya samarbeten både för barnen och pedagogerna.
– Själva processen har gett så mycket både språkligt, matematiskt och lärdomar i IKT. Jag hade aldrig filmat tidigare. Både vi och barnen har lärt oss jättemycket, säger Åsa Björk.
Här kan du läsa om projektet och se elevernas räknefilmer.

Text: Matilda Lundahl Foto: Matilda Lundahl och Apelgårdsskolan