Ana Bogunic.

Respekt och relationer i klassrummet

Ana Bogunic upplever att eleverna lyssnar på henne. Hon menar att det handlar om att prata med barnen, att hjälpas åt att hitta lösningar.

– I mötet med eleverna vill jag inte få respekt för att jag är vuxen. Jag vill få respekt för att jag har visat det mot barnen, säger Ana Bogunic, förstelärare med fokus på Lgr11 och relationsbygge och lärare i svenska och engelska.

I arbetet på Gullviksskolan lyfter Ana frågor som ”Hur möter vi barnen?”.

– Om ett barn är oroligt eller stökigt, träffas oftast olika vuxna och pratar om barnet. Men vi vuxna behöver prata med barnen. Barn är smarta. Vi kan hjälpa barnen att hitta lösningar tillsammans, säger Ana.

Inga namnlekar

Höstterminen har nyss börjat och Ana undervisar i två parallellklasser i åk. 4. Eleverna och Ana är helt nya för varandra. Men de börjar inte att lära känna varandra genom att leka namnlekar. Istället skapar eleverna och Ana kreativa cirklar för att presentera sig själva. Med hjälp av cirkeln väljer varje person själv hur mycket de vill släppa in de andra, och på vilket sätt de vill presentera sig.

– När cirklarna är skapade presenterar eleverna och jag dem muntligt för varandra, antingen i helklass eller i grupp, säger Ana.

En ritad cirkel med olika begrepp.
Ana och eleverna presenterar sig genom att skapa kreativa cirklar.

Röda och gröna kort

En annan övning Ana har gjort i klasserna är ”Röda & gröna kort”. Alla får ett grönt och ett rött kort var. Ana eller någon av eleverna ställer sedan en fråga om sig själv, ett exempel kan vara ”Har jag tvillingbror?”. Den som tror att frågeställaren har en tvillingbror lyfter sitt gröna kort, den som inte tror på det lyfter det röda.

– Även här väljer jag själv vad jag delar med mig av, säger Ana.

Övningarna som Ana gör med eleverna kommer dels från olika böcker. Men hon hittar också på många av övningarna själv, som den med röda och gröna kort.

Tid och engagemang

Ana berättar att hon två veckor in på höstterminen är ganska utmattad. Arbetet är krävande, intensivt och tar mycket tid.

– Men om ett par veckor kommer jag ha igen det.

En av fördelarna som hon ser med att bygga relationer är att barnen lyssnar på henne. Hon kan säga till dem och få gensvar.

– Det är för att jag har tagit mig tiden att skapa relationer. Jag kan inte komma in i klassrummet och bara tro att jag ska få respekt automatiskt. Det handlar om att prata med barnen. Exempelvis har jag inga problem med att avbryta en lektion för att prata värdegrund, säger Ana.

Barn är egna individer

Intresset för värdegrunds- och relationsbyggande arbete har följt Ana sedan lärarutbildningen.

– Synen på barn förändrades när barnaga slutade tillåtas. Barn är egna individer och vi behöver möta dem och prata med dem.

Omslaget till boken "Relationskompetens - i pedagogernas värld".
Ana tipsar om boken ”Relationskompetens – i pedagogernas värld”.

För att utvecklas och inspireras läser Ana mycket. Och hon rekommenderar boken ”Relationskompetens – i pedagogernas värld” av Jesper Juul och Helle Jensen. Ana berättar också att hon har även deltagit i projektet ”Lärare som ledare”.

– Genom ”Lärare som ledare” har jag fått ett stärkt självförtroende. En av projektledarna, Linda Sikström, väckte något i mig. Innan mötet med henne skulle jag till exempel inte ha vågat föreläsa om relationsbyggande arbete på studiedagen Pedagog Malmö Live, säger Ana.

Text och foto: Sara Arildsson