Fanny Davidsson håller i mjuka dockor.

Retoy uppmärksammar barnkonventionen och miljön genom lek

Retoy kombinerar FNs barnkonvention och miljöarbete. De bedriver pedagogiskt arbete på skolor och förskolor i Malmö, skapar leksaksbyten, kalas, utställningar och erbjuder giftfria lekytor. I fokus står alltid barns lek och barns delaktighet.

Fanny Davidsson håller i mjuka dockor.
Fanny Davidsson, pedagog och metodutvecklare på Retoy. I famnen har hon Crazy Dolls.

Retoy vill uppmärksamma både miljön och barns rättigheter kopplat till FNs barnkonvention. Alla våra aktiviteter är kostnadsfria, oavsett om de är riktade till barn som besöker våra aktiviteter eller till skolor, förskolor eller fritids, säger Fanny Davidsson, pedagog och metodutvecklare på Retoy.

Fanny berättar att Retoy har tre ben:

  • Leksaksbytesaktiviteter
  • Giftfria Lekytor
  • Retoy Lab

Leksaksbyte

I Malmö har det anordnats leksaksbyten en gång i månaden på Tegelhuset i Rosengård. Från och med i år kommer barnen även kunna byta leksaker på andra platser i Malmö.

– Barn kan lämna in leksaker. Leksakerna kan vara stora eller små, trasiga eller hela. De återvinns eller återanvänds. Barnen får en stämpel per leksak och för varje stämpel kan de hämta ut en ny leksak. Ibland anordnas även aktiviteter där barnen får rita sina rättigheter eller skapa nytt av trasiga leksaker och återvunnet material. Vi vill förmedla ett hållbarhetstänk, säger Fanny.

Giftfria lekytor

Retoy skapar och erbjuder även Giftfria Lekytor. De har utvecklat en lekmodul/lekhörna som kan installeras på platser där barn befinner sig, som t.ex. hotell, bibliotek och väntrum.

– Det går att köpa en lekhörna av oss med bl.a. böcker och leksaker som har ett genomtänkt pedagogiskt syfte, säger Fanny.

Retoy Lab för förskolor och skolor

Under våren 2013 påbörjades en större satsning för förskolor och skolor i Malmö.

Fanny, som är pedagog, möter barnen på förskolan eller skolan. De brukar börja det första mötet med en samling där barnen sitter i ring. Barnen får presentera sig själva och berätta om något som de tycker om att göra.

– Det är viktigt att se varje individ och att barnens röster ska komma fram. Barnen är viktiga, säger Fanny.

Vad behöver ett träd, en hund, ett barn? 

Efter presentationen visar Fanny ett leksaksträd och frågar vad ett träd behöver för att leva och må bra. Barnen svarar t.ex. vatten, luft och jord.

Sedan skickar Fanny runt en leksakshund och frågar vad en hund behöver. Svaren som hon får är bl.a. att hunden behöver vatten, mat, mjölk, kärlek, leka, få gå på toaletten och vila.

– Efter det skickar jag runt två dockor och frågar vad ett barn behöver. Barnen brukar svara med att berätta 10-15 rättigheter från FNs barnkonvention. Det kan t.ex. vara en vuxen som tar hand om barnet, vila för att orka vara glad, doktor när man är sjuk, gå i skola och förskola för att få lära sig saker, få vara ledsen ibland och få ha kompisar.

Omslag till barnböcker.”Alla barns rätt”

Fanny visar också boken ”Alla barns rätt”, en bilderbok om barnkonventionen. Barnen och Fanny går igenom boken och tittar på bilderna.

Sedan får alla barn rita sina rättigheter. Teckningarna lämnas kvar på förskolan, bland annat för att visa och informera föräldrarna om arbetet. Vid ett senare tillfälle samlar Retoy in teckningarna till en utställning.

Väska full med leksaker och pedagogiskt material 

– Nästa steg är att förskolan får låna en väska med leksaker, böcker, pedagogiskt material och en handledning. Väskorna kan även lånas av förskolor som inte deltar i Retoy Lab. Utlåningen sker genom Kultur för barn och unga, KBU, säger Fanny och fortsätter:

– Vi har tre olika väskor och temat är artiklar från barnkonventionen. Genom väskorna vill vi underlätta för förskolorna och skolorna att arbeta med barnkonventionen under en lite längre tid. Innehållet är dessutom kopplat till läroplanen. Att arbeta med väskorna kan vara ett lekfullt och praktiskt sätt att arbeta med barnkonventionen.

Varje väska representerar en egen artikel från barnkonventionen:

  • Väska med artikel 2: ”Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.”
  • Väska med artikel 6: ”Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.”
  • Väska med artikel 12: ”Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.”
Teckningar av barn som läser.
Del av collage skapat av Smörblommas förskola.

I väskorna finn bland annat Crazy Dolls – rättvisemärkta dockor. Och sagoböcker med mycket bilder som ska uppmuntra till samtal och diskussioner.

Möta och skapa tillsammans med annan barngrupp

Steg tre i processen med förskolorna och skolorna är att barnen besöker Retoy i Tegelhuset i Rosengård. Där får de träffa en annan barngrupp och skapa tillsammans.

Modeller byggda av plast.
Barns skapelser på utställning.

Slutligen ställs barnens skapelser ut.

– Barnen ska känna att de är viktiga, att de tas på allvar. Utställningen skapas i bra höjd för barnen. Och alla barn som medverkat bjuds in till vernissage.

– Utställningen ska vara en positiv händelse för barnen. På utställningen finns ett ritbord, så besökande barn kan rita och hänga upp teckningar. Vi har också böcker och dockor som barnen kan leka med. Barnen som besöker utställningen ska känna delaktighet, det ska vara interaktivt, säger Fanny.

Under våren kan man besöka Retoys utställning i lunchrummet vid båtlekrummet på Malmö Museer, Tekniken och Sjöfartens hus.

Workshops för pedagoger

För att inspirera och stötta pedagoger i arbetet med barnkonventionen anordnar Retoy  tillsammans med KBU en fortbildning. Om du vill veta mer om Retoy kan du kontakta: Noelia Garasievich, Projektledare Retoy Lab i Malmö; noelia@retoy.se

Skylt med Barnens Malmö.

Text och foto: Sara Arildsson

Foto ”Barn har rätt att läsa bra barnböcker” & ”Barns skapelser på utställning”: Ina Alm