Porträttbild på Malin Zetterberg.
Malin Zetterberg. Foto: Privat

VFU på distans en utmaning

I och med gymnasiets distansstudier fick även mottagandet av lärarstudenterna ske via digitala verktyg.

– Vi har jobbat mycket med förberedelser. Det var väldigt bra att träffa studenterna innan det är dags för dem att gå på VFU, de blev lugnade av det, säger Malin Zetterberg, VFU-koordinator på Borgarskolan.

När gymnasieskolan våren 2020 ställde om till distansundervisning lades VFU:n, den verksamhetsförlagda utbildningen, till en början på is.

– Under våren hade vi ett gäng studenter som skulle komma ut på sin allra första VFU-kurs, men då sa vi stopp från koordinatorshåll. Vi kunde inte kräva av handledarna att de själva skulle ställa om till distansundervisning och samtidigt handleda en student som för första gången skulle träffa elever och hålla i undervisning, säger Malin Zetterberg.

Viktigt förbereda VFU

Under läsåret 2020-2021 hann de genomföra VFU med en grupp studenter under hösten innan distansundervisningen återupptogs. Under vårterminen har “förberedelse” varit ett ledord för att få VFU:n att fungera. Malin Zetterberg har haft möten och seminarier med studenterna så att de skulle vara förberedda innan de träffade sina handledare och påbörjade sina VFU-kurser. Förutom att hon beskrivit för dem hur skolan jobbar i google meet och hur de ska tänka har en IT-pedagog förklarat de tekniska verktygen.

– Vi har pratat om att de måste gå in i detta och tänka på att det här kommer bli speciellt, inte som vanligt eller som de förväntat sig. Där måste de vara flexibla, kunna ställa om och acceptera att det blir mindre undervisning än de tänkt sig.

Svårt bygga relationer

Sedan har handledarna också bjudit in studenterna så att de kunnat vara med på någon distanslektion innan VFU:n. Malin Zetterberg pekar på att väsentliga delar av läraryrket, som att bygga relationer till sina elever, blivit lidande.

– Ibland har de ju inte träffat eleverna en enda gång. Så det är en märklig situation. Många studenter har reflekterat över att det är svårt att bygga relationer då.

– Finns det något med VFU:n som tvärtom fungerat bättre nu?

– Man lär sig ju lite mer om digitala verktyg, vad som fungerar bra. Sådant kan man ju ta med sig vidare. Sedan just det här att man inte träffar eleverna på riktigt, det gör ju att studenterna får ytterligare en förståelse för hur viktigt det är. Och så kreativiteten i det; hur kan man till exempel hitta examinationsformer som fungerar på distans utan att man riskerar plagiat?

Hann vänja sig vid distans

Hon understryker att förra årets VFU-stopp möjliggjorde för lärarna och handledarna att vänja sig vid situationen.

– Man måste själv gå på lite minor först innan man handleder i undervisning på distans på ett bra sätt.

Malin Zetterbergs tips till handledare och lärare är också att ta tillvara studenternas speciella erfarenheter – studenter som under ett drygt år själva haft distansundervisning på Malmö universitet.

– De har ju jättemycket erfarenhet av att vara på den andra sidan, så jag tror att de också kan bidra med insikter om vad som fungerar bra.

Kontakt med lärosätena

Borgarskolans VFU-koordinator arbetar för att öka kvaliteten på studenternas praktik och kunskapen hos handledarna. Det är koordinatorns uppgift att ha kontakt med lärosätena och se till att studenterna känner sig väl mottagna.

– Har ingen det ansvaret kan studenterna lätt känna sig lite utelämnade. Vi behöver alltid jobba med det här; det finns ju ett behov av nya lärare hela tiden. Det är också ett sätt att få mer fokus på handledarrollen, som är oerhört viktig och tidskrävande. Genom att det finns en VFU-samordnare på skolan visar man att både studenter och handledare är viktiga och att detta är en del av skolans utvecklingsarbete, säger Malin Zetterberg.

Text: Fredrik Thunberg

Foto: Privat

VFU
VFU, verksamhetsförlagd utbildning, är den del av lärarutbildningen som inte består av teoretiska studier. Praktikperioden ute på en skola genomförs med handledning av en yrkesverksam lärare. VFU:n består totalt av 30 högskolepoäng.