Håkan Ekberg, IKT-pedagog på S:t Petri skola.

Prov på distans stor utmaning

Det blev skarpt läge direkt för gymnasiets nätbaserade distansundervisning – och redan nu anar personalen att flera av de nya arbetssätten kommer att bestå.

– Här finns lärare som kört sitt traditionella och etablerade, men som nu måste hitta på andra saker – de hittar sådant som de förmodligen kommer implementera i sin undervisning i fortsättningen. Det glädjer mig som IKT-pedagog, säger Håkan Ekberg på S:t Petri skola.

Håkan Ekberg har en samordnande roll i gymnasieskolornas distans- och fjärrundervisning i Malmö. Han ansvarar bland annat för webbplatsen Nätbaserad undervisning som stöttar pedagoger och skolledare i övergången till de nya undervisningsformerna. Beredskapen på skolan var trots det hastigt uppkomna läget god, framhåller han – men redan de första dagarna sattes skolans improvisationsförmåga på prov.

Tappade nät under provet

– Alla är vana vid att jobba i classroom och Digiexam (en plattform för digitala prov, red anm), men vad händer när en klass gör prov hemma och tappar nät? Det var en klass där det hände hälften av eleverna och de inte kunde lämna in. Hur gör man då? Traditionellt går läraren fram med ett usb-minne och för över provet. Nu måste vi ha andra verktyg för att få den krypterade filen från eleven i efterhand, säger Håkan Ekberg.

I det här fallet fick eleverna hjälp genom att de sökte upp honom på skolan. Framöver ska eleverna om det behövs kunna skicka filen till läraren utan usb-minne. I gruppen som samordnar och utvecklar distansundervisningen finns bland annat några it-pedagoger och förstelärare. All deras kommunikation sker just nu via google hangouts meet och chat. Håkan Ekbergs bild är att lärarna funnit sig snabbt i den nya situationen, men flaggar för vissa utmaningar framöver.

– Vi har fått indikationer från elever att detta har gett dem större fokus under själva lektionerna, de säger att de får mer gjort och att de inte missar en genomgång för att kompisen snackar med en. Det blir en annan effektivitet, säger Håkan Ekberg och fortsätter:

– En del elever upplever att det är för många moment just nu. Går det ska uppgifterna avslutas innan nästa lektion, så att de kan fokusera framåt, så att det inte byggs upp med sådant de inte hunnit med.

LÄS MER om nätbaserad undervisning här!

Utvecklat formerna

Han pekar också på att flera lärare redan utvecklat formerna för det digitala undervisningsmaterialet. Några av matematiklärarna gör sina genomgångar i onenote i datorer med pekskärm för att de lätt ska kunna skriva och göra uträkningarna.

– Sedan spelar de in skärmen och sparar det – då har de ett bibliotek som de kan använda sig i fortsättningen. De återupplivar flippat klassrum lite, fast på ett annat sätt. Andra kör livegenomgång i Google meet, säger Håkan Ekberg.

Språklärarna har delat in eleverna i olika grupprum i meet, där de diskuterat vad de läst.

– De har haft ett centralt meet för helklass och också gjort separata grupprums-meet som används vid gruppdiskussioner. Sedan kan läraren gå runt, hoppa in och prata med dem. Tyvärr har vi ännu inte funktionen att eleverna kan spela in ett meet, men det är ett önskemål så att de kan dela samtalen med lärarna. Den andra sidan av det är ju om läraren är beredd att ha så mycket material att sitta och titta igenom i efterhand? En del elever upplever dock att gruppuppgifter är komplicerat att göra och tar betydligt mer tid än normalt.

– Vilka är de vanligaste frågorna du får från lärare?

– Ofta handlar det om någon teknikalitet. För de lärare som har behövt det har jag kört enskilda genomgångar. Meet är ju till exempel så pass lätt att när de väl testat ett par gånger kan de det. Nu är det mycket diskussioner kring examinationer och prov; hur ska man göra, kan man säkerställa att de inte fuskar?

Vill ha kamerafunktion

För att kunna säkerställa vem som sitter vid datorn vid provtillfället vill de kunna aktivera en kamerafunktion i digiexam som är på gång framöver.

– Sedan kan man ju göra prov i classroom. Jag vet lärare som ber eleverna sätta i gång ett Meet på telefonen, så att de ser att det är eleven som skriver.

Text & Foto: Fredrik Thunberg