Porträttbild på Melisa Becirovic.
Melisa Becirovic. Foto: Privat

Skolpsykolog vill göra skillnad för eleverna

Som skolpsykolog verkar Melisa Becirovic på både individ-, grupp och organisationsnivå; ibland samtidigt.

Skolpsykologerna på centrala elevhälsan arbetar både förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande. Ett komplext uppdrag där de i ena stunden sitter i möte med skolledningen och i andra befinner sig bland eleverna på skolgården.

– Att man faktiskt är ett vi med skolan – det är nyckeln i mitt arbete, säger Melisa Becirovic, psykolog på centrala elevhälsans psykologenhet.

Som skolpsykolog verkar Melisa Becirovic på både individ-, grupp och organisationsnivå; ibland samtidigt. Hon handskas med allt från handledningar kring en elev eller en hel klass till arbetslagsutveckling.

– Hur får vi till en välfungerande klass? Det kan vara en elev som har svårt att nå målen, som har svårigheter i det sociala samspelet, ofta hamnar i konflikter ute på raster eller i matsalen. Vi jobbar med pedagogiska frågeställningar utifrån ett psykologiskt perspektiv och försöker stötta skolorna i att hjälpa eleverna att nå målen och må bra i skolan.

Insats i upp till två terminer

En insats kan pågå i upp till en eller två terminer, beroende på frågeställningen hon jobbar med. I andra fall håller hon i föreläsningar på några timmar eller uppdrag för att hjälpa enskilda elever eller hela arbetslag. När hon tilldelats ett ärende börjar balansakten att om nödvändigt både knyta an till skolledning och elever. Då kan det både handla om att träffa elever i matsalen och på skolgården som att sitta med på möten med arbetslag eller rektor.

– Nyckeln för mig är att befinna mig i olika sammanhang på skolan. Vi har ju en struktur med rutiner, men det viktiga är att det också finns en flexibilitet och att man lär känna sin skola. Personalen behöver träffa mig så att de vet vilka förväntningar de kan ha på mig och jag på dem. 

Viktigt få bra start

Coronapandemin har förstås satt vissa käppar i hjulen för skolnärvaron men Melisa Becirovic försöker vara så tillgänglig som möjligt digitalt. Starten är viktig och under normala omständigheter är den fysiska närvaron väsentlig.

– Ju mer tid man lägger i början på att faktiskt vara på sin skola, och lära känna den, desto lättare blir arbetet senare med de ärenden och insatser vi gör. När det redan finns en dialog och ett bra samarbete kan det andra flyta på lättare. Det viktiga är att lyssna. Och titta. Vad är det skolan brottas med? Var finns utmaningarna? 

Melisa Becirovic försöker vara så transparent och öppen som möjligt kring sitt arbete gentemot skolan. När hon till exempel haft en föreläsning samlar hon alltid in och sammanställer utvärderingarna, skickar till rektor och specialpedagog och bokar in ett möte. 

– Då tittar vi på vad som kommit fram utifrån den insats jag gjort, så kan vi utifrån det tänka framåt; hur togs det emot, vad behöver pedagogerna, var ska vi lägga fokus? Jag tänker att det är jätteviktigt att ta det tillbaka till den som beställt uppdraget och att alla på skolan känner till mitt arbete.

LÄS MER: ”Så når vi resultat i elevhälsoarbetet”

Hitta ett gemensamt språk

Ibland kanske inte skolledningen har den fullständiga bilden av hur och med vad skolpsykologen kan hjälpa. Därför är det alltid viktigt att kommunicera och reda ut eventuella frågetecken kring uppdraget, poängterar Melisa Becirovic.

– Att hitta ett gemensamt språk och samarbete med skolledningen är viktigt, prata om vilka förväntningar det finns på vad psykologen ska göra. 

Att fokus ligger lika mycket på det som främjar hälsa som att rycka in där något inte fungerar är en stor anledning till att hon trivs så bra på jobbet.

– Det är så kul att man inte bara använder psykologen för att åtgärda något när problemen redan är identifierade, utan mer i förebyggande syfte kring olika insatser man gör för eleverna. Det är ett lite nytt sätt att använda psykologin på och det känns väldigt meningsfullt och utvecklande.

– Hur vill du beskriva kärnan i ditt uppdrag?

– Att de insatser vi gör ska nå ut till eleverna, att de insatser vi gör ska nå ut. Det är ju ofta pedagoger och skolledningen vi träffar. Att det går i linje med Varje elevs bästa skola är den stora utmaningen men också den viktigaste; att det blir en skillnad för eleverna i deras skolvardag.

Text: Fredrik Thunberg

Foto: Privat