Porträttbild på Gabriella Eftimie.
Foto: Privat

Nya insikter med pedagogik på distans

Övergången till distansutbildning på komvux har gett sva-läraren Gabriella Eftimie anledning att reflektera över sitt arbete.

– Jag har helt tänkt om när det gäller planering och instruktioner. Jag har blivit lite av ett kontrollfreak, skrattar hon.

När komvux under våren gick över till distansutbildning från en dag till en annan förändrades förutsättningarna för undervisningen på många sätt. Gabriella Eftimie, sva-lärare som undervisar på komvux grundkurser, har försökt överföra de gemensamma skrivövningarna till en ”distans-kontext”. Övningar där tre–fyra elever är uppkopplade i respektive grupprum på google meet.

– Jag hade redan börjat ta ”baby steps” med digitala verktyg och jag hade en ganska stark elevgrupp. Det händer sällan att vi lärare får en inblick i elevernas skrivprocess. Det är superviktigt; hur gör de sina ordval och grammatiska val? Hur utvecklas de när det gäller olika texttypiska krav, hur tänker de när de skriver och modellerar en berättande text?

Andra förberedelser

Hon säger sig lägga mer tid på planering inför distanslektionerna jämfört med undervisningen i klassrummet, även om det inte är någon drastisk förändring. Däremot ser förberedelserna annorlunda ut, eftersom hon inte kan få samma överblick vid till exempel grupparbeten. Hur tydliga är de, förstår eleverna varför de ska göra en uppgift och vad det ska leda till?

– Jag har behövt fundera över hur tydliga mina instruktioner är. Det kommer jag ta med mig framöver, för ska jag ha otydliga instruktioner när vi är tillbaka i klassrummet? Nej. Innan hade jag mer lösryckta övningar, nu finns det en lite mer logisk struktur enligt principen steg ett, två och tre i momentet, säger Gabriella Eftimie.

Läser novell tillsammans

Uppgiften kan till exempel vara att läsa en novell tillsammans som de sedan ska sammanfatta. Eleverna får en mall att utgå ifrån, med lite hjälp kring vilka frågor som ska besvaras.

– Jag försöker ersätta de muntliga instruktionerna med väldigt detaljerade instruktioner i skrift, för att de ska kunna börja direkt och inte behöver vänta på mig i grupprummet. Det är bättre att vara övertydlig, än när man ger ”vanliga” instruktioner. Det står vad de ska göra innan de börjar skriva, och när de skriver, i punktform, säger Gabriella Eftimie.

”Då funkar övningarna bäst”

Hennes erfarenhet är att dessa övningar fungerar bäst när eleverna har hunnit studera en tid på komvux grundkurs.

– En risk med den här metoden just på delkurs ett är att det blir lite svårt för de som behöver mycket stöttning att skriva och förstå direkt. De behöver kanske lite tid. Men det som händer om sammanhållningen är bra är att den eleven kan få hjälp av de andra i gruppen. Sedan kan den här typen av skrivande bli väldigt instrumentell, att man får en mall och följer den slaviskt. Det begränsar det kreativa skrivandet lite grann när man delar upp en text med en mall, men de måste ju lära sig grunderna.

LÄS MER: Struktur viktigt vid distans

Röstar om bästa texten

När de är klara med en skrivuppgift följer ett röstningsmoment.

– Det är kanske kontroversiellt, men de måste rösta på vilken text de tycker motsvarar mina krav bäst. Sedan har vi en diskussion där de måste motivera svaret. Det är det jag vill åt, att de ska sätta ord på det med det här metaspråket; ”grupp etts sammanfattning var bäst eftersom de har en korrekt rubrik”. Jag bryr mig verkligen inte om vilken grupp som ”vunnit”, utan jag vill ha den här diskussionen där de motiverar vad de röstade på. Jag kallar de här lektionerna när vi skriver tillsammans för workshops. Just för att de ska förstå att det här är en ateljé, där vi klistrar och pusslar. Det är en process. Jag betraktar det inte som ett prov eller något sånt, utan vi formar en text tillsammans, som om man arbetar i lera.

Gabriella Eftimie menar att delar av den digitala undervisningen rent av ger henne bättre förutsättningar att följa elevernas skrivprocess. Många elever upplever att skrivövningarna fungerar bra även på distans.

– I en utvärdering svarade 90 procent i klassen att det varit väldigt positivt med de här övningarna.