Pernilla Unsgård sitter vid uppslagen bärbar dator.

Så ska elevhälsan bli mer tillgänglig

Elever upplevde elevhälsan som frånvarande – nu vill personalen på Rörsjöskolan-Zenith mötas på de digitala plattformarna.

Elevhälsoteamet på Rörsjöskolan-Zenith är i sitt förebyggande och hälsofrämjande arbete mycket ute i verksamheten och inte ofta på plats på sina rum. Därför vill personalen nu att eleverna ska kunna nå dem på flera olika sätt. Bland annat ska högstadieeleverna på egen hand kunna boka tider hos de olika professionerna genom Classrooms kalenderfunktion och ställa anonyma frågor kring till exempel känslor och kärlek i en frågelåda. Aktuell information kring elevhälsa och likabehandlingsteam ska också bli mer lättillgänglig.

”Ni är aldrig här”

–– När jag kom till Rörsjö-Zenith berättade flera elever att de upplevde att elevhälsan aldrig var där och att vissa inte visste vem som tillhörde elevhälsan på skolan. Jag började fundera på vad vi kan göra som är effektivt för verksamheten och hur jag kan få ut så mycket som möjligt av min arbetstid. Vi upplevde att eleverna ofta sa att vi “aldrig är här” och att de “aldrig får tag i oss”, trots att vi upplevde oss som tillgängliga. Så något glappade, säger Pernilla Unsgård, kurator på Rörsjöskolan-Zenith och inititativtagare till utvecklingsarbetet med elevhälsan.

I dag har Rörsjöskolan-Zenith kommit förhållandevis långt i digitaliseringsarbetet – 88 procent av all personal på skolan använder Google Classroom – det är, tillsammans med Oxievångsskolan, den största andelen bland skolor inom Malmö stad. Elevernas vana vid att kommunicera via sociala medier gör att Classroom-miljön fungerar bättre än kommunikation via mejl, tror Pernilla Unsgård. Digital tillgänglighet är det som kommer att funka framöver, menar hon – där eleverna finns, där ska också elevhälsan finnas.

Pernilla Unsgård sitter vid uppslagen bärbar dator.

Vill finnas där eleverna är

– Vi behöver finnas på de arenor där elever men även lärare finns. Eleverna är ju ändå inne och jobbar med sitt skolarbete i Classroom. Vi vill att våra elever ska vara på våra utbildningsplattformar. Om vi finns på Facebook och Instagram så kan de bli distraherade av annat som händer där. Vi är också en del av deras utbildningsmiljö, så även de som väljer andra plattformar och de som är för unga för att ha dessa sociala medier kan hitta oss på våra egna plattformar. Det har varit viktigt för oss att alla har samma förutsättningar.

Vi har gruppverksamhet med 28 olika grupper. Även om det är svårt att vara tillgänglig i rastutrymmena är det viktigt att eleverna förstår var de kan hitta oss, säger Pernilla Unsgård.

I bruk till hösten

Ett förslag på hur teamet ska kunna kommunicera direkt med eleverna i Classroom är nu ute på remissrunda och en första variant ska förhoppningsvis tas i bruk höstterminen 2018. Sedan hösten 2017 pågår också ett schemalagt värdegrundsarbete på skolan som ett led i elevhälsans förebyggande arbete.  

Hoppas på fördjupad användning

I förlängningen hoppas Pernilla Unsgård få se fler egna önskemål från eleverna kring elevhälsoarbetet och särskilt få igång diskussionen i de digitala kanalerna.

– Vi planerar att bjuda in elever i arbetet med elevhälsoplanen och elevskyddsombuden till likabehandlingsteamet.

Text & Foto: Fredrik Thunberg