Alla salta pinnar tog slut – framgångsfaktorer för Skapande skola

Allas lika värde är det tema vi ville jobba med berättar rektor Eva-Marie Schultz, när jag intervjuar henne om Örtagårdsskolans arbete med Skapande skola, och vi ville arbeta med en kulturaktör.
Porträttbild på Eva-Marie Schultz.

Ett framgångskoncept
I samband med att skolan skrev sin ansökan i våras kontaktade de Drömmarnas Hus och bjöd in till samarbete. Pedagog Malmö har tidigare skrivit om hela arbetet. Se länk nedan… Överenskommelsen var att alla elever skulle arbeta utifrån ett gemensamt tema med olika slags konstnärliga uttryckssätt. Vilka är då framgångsfaktorerna med att välja att arbeta med en kulturaktör som når hela skolan?
Skapa relationer
IMG_5203Det är värdefullt för både elever och personal att kulturaktörerna har blivit bekanta personer på skolan. Alla elever, även de i särskolan, har träffat de fyra pedagogerna: en dansare, en bildkonstnär och två teater-/dramapedagoger. ”De känner dem när de kommer och vågar heja. Det är inte någon som är med en timme och sen aldrig mer.” Pedagogerna från Drömmarnas Hus delar elevernas vardag och bygger relationer.

Enklare ansökan och mindre administration
IMG_5199Administrationen av Skapande skola har blivit enkel. ”Det är bara en aktör att hålla kontakt med, att fakturera och redovisa till Grundskoleförvaltningen. Däremot har det blivit mer planering inom skolan när alla ska vara delaktiga i ett gemensamt temaarbete. Det blir ett lite tungrott schema.” Den positiva sidan av det är att temat blivit en del i mycket annan undervisning också.

Gemensamt tema

”Vi har upplevt det som väldigt positivt att arbeta med det som är angeläget här på skolan. Temat har kunnat genomsyra hela verksamheten. Värdegrundsarbete ska genomsyra allt arbete i skolan hela tiden och vi har verkligen diskuterat samma sak inom skolan nu.” säger Eva-Marie.
IMG_5202Nytt verktyg för föräldramöten
Skolan har just haft en mycket lyckad redovisning av arbetet. I vimlet bland barn och föräldrar blev hon påmind om vad barn och föräldrar tycker är viktigt att dela med varandra. När Eva-Marie var ny på skolan i höstas bjöd hon in alla föräldrar till möte. Det kom 20 föräldrar. Vid redovisningen av Skapande skola var det flera hundra som trängdes runt utställningar och i kön till de olika dans- och teaterföreställningarna. ”Vi blev ställda av att så många ville vara med. Alla salta pinnar tog slut!”
”Det är bra att Skapande skola utmynnar i något som finns synligt konkret på skolan sen.” I Örtagårdsskolans matsal kommer alla burkar som eleverna gjort att byggas ihop till en installation som står kvar och synliggör deras arbete och gemensamma bild av allas lika värde. Konst och kultur är universella språk som inte behöver någon tolk. Alla kan språka med varandra om detta även den som bott bara en kort tid i landet.
Den 27 mars är sista ansökningsdag för Skapande skola för Malmös grundskolor. Den som vill ha hjälp med ansökan är välkommen till öppen workshop hela dagen den 24 mars på Pedagogisk Inspiration Malmö. Det krävs ingen föranmälan.
Allas lika värde – Skapande skola med Drömmarnas hus och Örtagårdskolan
Text: Ina Alm
Bild: Ina Alm och Magnus Engvall