Siavosh Derakhti

”Rasism bottnar många gånger i okunskap”

Siavosh Derakhti kämpar aktivt och i många olika forum mot rasism. Han integrerar det i sitt arbete som resursperson och elevcoach på Rörsjöskolan-Zenith. Och han finns bland annat med i Framtidsgenerationen. Dessutom har han grundat ”Unga mot antisemitism & främlingsfientlighet”

Siavosh Derakhti
Siavosh Derakhti

– Tillsammans kan vi göra stor skillnad. Vi måste börja på hemmaplan, säger Siavosh med ett stort leende och fortsätter:

– Det är viktigt att skolledningar och rektorer satsar resurser på att jobba med bl.a. likabehandling och elevdemokrati. Jag är stolt att få jobba inom Malmö stad och få dela med mig utav mina erfarenheter och kunskaper.

Siavosh har vunnit flera priser för sitt arbete mot antisemitism och främlingsfientlighet. Nu senast, i augusti, vann han Raoul Wallenbergpriset. Han fick träffa Obama och belönades med hundra tusen kronor. Pengar som bl.a. går till den egenstartade ideella föreningen ”Unga mot antisemitism & främlingsfientlighet”.

Rasism kopplat till okunskap 

– Antisemitism och många andra typer av rasism finns både i historien och i Malmö i dag. Det bottnar många gånger i okunskap, säger Siavosh och fortsätter:

– Jag har mött människor i Malmö som döljer att de är judar och Shneur Kesselman, rabbi i Malmö, har blivit utsatt för flera attentat. Jag känner en stor sorg i hjärtat för det.

Malmö är en mångkulturell stad och Siavosh vill lyfta det.

– Mångkulturalitet är något mycket positivt. Jag vill bygga broar mellan människor. Vi kan leva tillsammans.

Unga muslimer mot antisemitism/Unga mot antisemitism & främlingsfientlighet

För tre år sedan startade Siavosh ett skolprojekt för att sprida kunskap och motverka antisemitism. Det började som ett fördjupningsarbete, en klassresa.

– Tillsammans med klassen reste jag till Auswitz. Vi berättade också om resan i en film. Och i filmen visar vi dessutom processen efter resan. Men sedan ville jag ta arbetet vidare.

Siavosh startade den ideella föreningen ”Unga muslimer mot antisemitism” som sedan bytte namn till ”Unga mot antisemitism & främlingsfientlighet”. Föreningen arbetar aktivt mot antisemitism, islamofobi, antiziganism och främlingsfientlighet.

– Syftet är att motverka hat, fördomar och rasism i vår vardag genom att bl.a. utbilda. Vi åker t.ex. runt och föreläser. Jag vill vara med och förändra och påverka. En individ kan göra något. Jag vill göra Malmö så perfekt som möjligt och det kan vi bara göra tillsammans, alla Malmöbor, säger Siavosh.

”Unga mot antisemitism & främlingsfientlighet” är på väg att starta upp utbildningsambassadörer och en utbildningsgrupp. De vill nå ut till fler och kunna arbeta mer långsiktigt på skolor, arbetsplatser, praktikplatser och i ungdomsrörelser. Siavosh vill vara verksam och påverka inom så många forum som möjligt. Han ingår även i bl.a. Framtidsgenerationen.

Ny resa till Auswitz

Siavosh är dessutom på planeringsstadiet av en ny resa till Auswitz med två av klasserna på Rörsjöskolan-Zenith.

– Eleverna går i sjuan och tanken är att de ska resa om ett år, när de går i åttan. Det är en viktig resa som kommer öka deras kunskaper. Men hela det kommande året kommer att vara en förberedande lärprocess. Eleverna kommer t.ex. eventuellt att få träffa överlevande från Auswitch. Resan och förberedelserna är även kopplat till verksamheten i föreningen. Men resan är bara i planeringsstadiet ännu, jag hoppas verkligen att det blir av, säger Siavosh.

Inspiration och agerande

Själv hämtar Siavosh inspiration från rättvisekämpar som t.ex. Malcolm X, Martin Luther King och Dalai Lama.

– Det är sorgligt att många agerar först när något har skett. Jag anser att vi bör agera innan. Vi måste stå på oss, tillsammans kan vi göra stor skillnad. Alla former av rasism är oacceptabelt. Vi måste kämpa för att det inte ska finnas några främlingsfientliga partier i Sveriges riksdag 2014. Och vi kommer längst tillsammans, avslutar Siavosh med en beslutsam blick.

Text och foto: Sara Arildsson