Gå direkt till innehållet

Publicerat:

Coachar och motiverar eleverna

Som ansvarig för “Motivationslyftet” på Malmö Idrottsgymnasium är det Annika Kroons uppgift att organisera arbetet tillsammans med skolans mentorer. Syftet med motivationslyftet är att eleverna med hjälp av hållbara verktyg, strategier och tydliga målbilder ska utveckla sitt självledarskap på alla arenor. – Mycket handlar om varför eleverna agerar på ett visst sätt och hur de…

Publicerat:

Leda för att öka elevernas motivation och uthållighet

Hur ökar man elevers självledarskap, motivation och uthållighet? Den frågan ställde sig Malmö idrottsgymnasium. Valet föll på utbildningspaketet Motivationslyftet. – Under den tid vi har jobbat med detta så har vi bland annat sett hur elever får bättre självförtroende och vi på skolan har också fått ett mycket bredare värdegrundsarbete, säger Christian Fegler, rektor. Eleverna…

Publicerat:

Hon vill få eleverna att förstå demokrati - på riktigt

Händelser som ligger långt ifrån elevens egen verklighet kan vara svårt att skapa engagemang för. Därför försöker Heléne Nyrén, lärare på Oxievångsskolan, ofta koppla dåtidens händelser till nutidens skeenden. – Det är fantastiskt att vara SO-lärare, att gå ut och in ur historien. Allt jag gör i undervisningen kan jag koppla till aktuella händelser. Den…

Publicerat:

Tar ett helhetsgrepp om traditionsarbetet

Vilka högtider lyfts fram, vilka lyfts inte fram och varför? Det var frågor som ledde till att Bastionens förskola tog ett helhetsgrepp på sitt traditionsarbete. För att tydliggöra för dem själva men också för att bättre förankra arbetet i läroplanen. Det har gett effekter inte bara i undervisningen utan också bland personalen. – Plötsligt blev…

Publicerat:

Spel som lärmiljö under lupp

Ett vanligt argument för att använda digitala spel i utbildningssyfte är att de fungerar som “säkra zoner” där det är ofarligt att misslyckas. Men spel som Guitar Hero och Rock Band kan bli en svår balans mellan spel, lek och musicerande där spelares identitet och kunnande som musiker sätts på prov, menar Jens Ideland i…

Publicerat:

Det stora kalaset – som uteblev

Året då inget blev som någon hade tänkt sig. Festligheter och arrangemang ställdes in. Som ett sätt att bearbeta alla känslor under detta märkliga år drog fritidshemmet på Geijerskolan igång bildprojektet ”Det stora kalaset”. – Vi kunde behandla en nutida företeelse och samtidigt arbeta med värdegrund som vi alltid har fokus på, säger Rebecka Ryberg…

Publicerat:

Kroksbäcksskolan spräcker prognoserna

På Kroksbäcksskolan har man under flera års tid, gång på gång, slagit prognosen som säger hur många elever som blir behöriga till gymnasiet. – Det handlar om att ha höga förväntningar och att skapa en känsla hos eleverna att de vill lära sig och att det är viktigt, säger Per Andersson, rektor. Vad är en…

Publicerat:

Vässar verktygen för källkoll

Börja redan på lågstadiet med källkritik och utgå från elevernas verklighet. Uppmaningen kommer från Jana Nylén, skolbibliotekarie på Lindeborgsskolan, som just nu pratar ryktesspridning kring coronapandemin med åttonde- och niondeklassarna. Hur avgör man om en video som sprids i sociala medier är sann eller falsk? Hur källkritisk är jag själv? Tar jag reda på vem…