Gå direkt till innehållet

Publicerat:

Struktur som lyfter elevers röster

På Johannesskolan följs utvecklingsarbetet med gemensamma handlingsmönster upp genom auskultationer, elevhearings och analys av den egna undervisningen. – I utvecklingsarbetet har all personal deltagit, såväl skolledning som personal. Vilket har varit en framgångsfaktor i det pedagogiska arbetet med gemensamma handlingsmönster, säger Pär Blondell, rektor. Johannesskolans ledningsgrupp arbetar sedan några år tillbaka med att tydliggöra både…

Publicerat:

"Får energi av möten med elever"

Peter Lindberg, grundskoledirektör i Malmö, svarar på “Skicka vidare”-frågorna från Marie Berge. – Varför valde du ditt nuvarande yrke? – Att möta och träffa människor är en drivkraft. Skolans värld är väl den bransch där man träffar mest människor. Där finns många möten mellan olika människor som tilltalar mig. – Vad klarar du dig inte…

Publicerat:

"Få vara med och göra skillnad"

Marie Berge, utvecklingssekreterare på förskoleförvaltningen, svarar på “Skicka vidare”-frågorna från Annika Ingelström Paulsen. – Varför valde du ditt nuvarande yrke? – Att få vara med och göra skillnad för barnen, vår framtid, var grunden till mitt val av yrke som började med förskollärarutbildningen. Genom åren har jag sedan utbildat mig inom mina intresseområden i min…

Publicerat:

Att gå från ord till handling

Att gå från ord till handling, från samtal om vad man kan göra till att göra det genom att prova “hur:et” – det är ledord i den ledningsgruppsutveckling som pågått ett par år på Fågelbacksskolan. I samarbete med organisationspsykologen Elisabet Graci lär sig arbetslagsledarna och skolledningen mer om evidensbaserade möten, strukturerade samtal och om hur…