Publicerat:

Höjd måluppfyllelse i egendesignad kombinationsutbildning

Med hjälp av en egendesignad kombinationsutbildning har Komvux Malmö lyckats höja måluppfyllelsen i Svenska som andraspråk (sva). – Man börjar läsa på en lägre språknivå samtidigt som man läser gymnasiets yrkesämnen parallellt. Det är tufft för eleverna i början men sedan skördar de frukterna, säger Slavica Rankic, rektor. Svenska som andraspråk är en jobbig kurs… Läs mer

Publicerat:

Att se potentialen i digitala verktyg

För att de digitala verktygen ska bli värdefulla pedagogiska hjälpmedel krävs ett samspel mellan teknik, pedagogik och ämneskunskap. Det pekar Karin Ollinen på i sin avhandling, där hon intervjuat och observerat fyra NO-lärare på högstadiet. – Det går inte att säga om digitala verktyg i undervisningen är bra eller dåligt; det beror ju på hur,… Läs mer

Publicerat:

"Ser flerspråkighet som en rikedom"

Sarah Hederstierna, förstelärare med inriktning på språkutveckling på Apelgårdsskolan, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Caroline Sjölin. – På Apelgårdsskolan arbetar ni med translanguaging. Vad syftar det till och hur påverkar det elevernas lärande? – 2018 fick Apelgårdsskolan möjlighet att delta i ett projekt finansierat av statsbidraget för ökad jämlikhet. Det var språkutvecklarna på PI som… Läs mer

Publicerat:

Lyssnar på barnens tankar och lyfter deras intresse med hjälp av QR-kod

Barnens egna röster kommer fram med hjälp av QR-koder på Förskolan Sorgenfri. Med hjälp av digitala verktyg får barnen reflektera över hur de arbetar i projekt och det blir också ett hjälpmedel i pedagogernas dokumentation. – Barnen är stolta över sig själva när de hör sina egna röster, säger Sabah Baltaji, barnskötare. Arbetssättet med QR-koder… Läs mer

Publicerat:

“Kommer långt med fyra ackord”

Som förstelärare i musik vill Paulo De Oliveira nyansera bilden av musik som ett färdighetsämne. – Eleverna kommer ju inte in i klassrummet som oskrivna blad, utan jag försöker nivåanpassa det vi gör. När Paulo De Oliveira hittade till grundskolan öppnade sig en värld av pedagogiska utmaningar han hade saknat under sin tid som gitarrlärare… Läs mer

Publicerat:

"Ser skolan som en möjliggörare"

Caroline Sjölin, rektor på Apelgårdsskolan, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Jenny Kölfors. – Omställningen till en hållbar värld måste gå snabbare och skolans lärande för hållbar utveckling (LHU) spelar en central roll för att lyckas. Hur ser du att skolan kan vara en möjliggörare? – Jag ser skolan som en möjliggörare genom att vi genom… Läs mer