Kvinna i stor grön basker.

”Ska träna oss i att göra rätt”

Sara Thenfors Linderoth, biträdande rektor på Slottsstadens skola, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Lisa Naucler.

Vad är det viktigaste att göra/sätta sig in i när man är ny som rektor?
— Som ny rektor behöver man lära känna sin organisation och människorna som jobbar i den. Alla skolor arbetar för hög måluppfyllelse och hög trivsel hos både elever och medarbetare, som rektor handlar det om att optimera den organisation man är satt att leda så att detta blir verklighet. Det kan och ska se väldigt olika ut beroende på vilka förutsättningarna är. Sedan behöver man vara tydlig med sin egen agenda och vision. Att låta sig ledas är något som kommer ur tillit och jag tror att man skapar det genom tydlighet och engagemang.

Hur uppmuntrar du din personal i tider när det är tungt?
— I alla tider när det är tyngre så försöker jag vara närvarande och lyssna. Ofta behövs det inte mycket för att det ska kännas lättare. Jag vill att personalen ska känna att de kan räkna med mig och att jag kan bära även det som väger lite mer. I tunga perioder försöker jag skala av och prioritera bort. Jag tror att livet är både lätt och tungt och jag försöker ta båda sakerna på allvar. När man har kommit ur en tuff tid gäller det att ta tillvara på de lätta stunderna också och njuta av dem.

Vad vill du förmedla till föräldrar med barn i dagens skola?
— Oj, det är så mycket. Jag tror jag skulle prata om det här en en hel dag. Men först av allt skulle jag nog vilja säga att trots att skolbyggnaden är sig lik så har innehållet och samhället förändrats. Det blir därför svårt att använda sin egen skolgång som mall i både det man uppfattade som positivt och negativt. Jag skulle vilja säga att föräldrarna ska ha tillit till professionen och att det i det ligger att acceptera att vi är människor som gör tokigt ibland. Det är ju bara att gå till sig själv som förälder och fråga sig om man aldrig någonsin har felat, missförstått eller uttryckt sig klumpigt någon gång. Man är trots det en bra förälder. Sedan tycker jag att vi kunde vara lite mer bjussiga mot barnen och prata om vuxenlivet som något spännande och fullt av möjligheter. Vi behöver fylla våra barn med nyfikenhet och lust inför det långa liv de förhoppningsvis har framför sig. Man ska göra sitt bästa för det mesta och då är det bra nog.

Får jag säga en sak tilll? Jag skulle önska att vi fokuserade mer på att träna barnen i att städa upp och be om ursäkt om något har gått fel än att reda ut vem som eventuell började och vem som ska ha största skulden. Det finns ett lärande i allt och växande sker när vi får träna oss i att göra rätt. Snuva inte era barn på den möjligheten – fråga alltid vad de skulle göra annorlunda om situationen hände igen, vad de vill ta ansvar för och om det vill göra något för att ställa till rätta. Barn är ofta fantastiskt kloka om vi låter dem.

Vem vill du skicka vidare till? Och vilka frågor vill du ställa?

– Jag vill skicka vidare till Lena Olin Lindblom, biträdande rektor på Backaskolan, Malmö.

1. Vad är en skolledares viktigaste uppdrag, enligt dig?

2. Om du hade ett trollspö – vad skulle du förbättra med skolan så som den är idag?

3. Om du inte hade blivit lärare/skolledare, vad hade du då utbildat dig till och varför?
Foto: Privat