Annika Ingelström Paulsen tar en selfie.

”Inspirerande och roligt uppdrag”

Annika Ingelström Paulsen, biträdande rektor på Rörsjöskolan, svarar på "Skicka vidare"-frågorna från Sarah Josefsson.

Annika Ingelström Paulsen, biträdande rektor på Rörsjöskolan, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Sarah Josefsson.

– Varför valde du ditt nuvarande yrke?

– Jag har alltid trivts i uppdrag som riktar sig mot utbildning, och har arbetat med det under flera år inom olika verksamheter. Att nu få lov av att vara med att och stötta och organisera den verksamhet som utbildar och formar morgondagens vuxna tycker jag är ett otroligt inspirerande och roligt uppdrag.

– Vad klarar du dig inte utan i ditt yrke?

– Min ledningsgrupp och mitt kaffe.

– Vad ser du för skillnader i att leda fritidsverksamhet jämfört med skola?

– Fritidshemsverksamheten är en komplex verksamhet, och framförallt är det inte alltid glasklart vilka skillnader och likheter som föreligger i ditt uppdrag som samverkan under skoltid och sedan som pedagog i fritidshemmet. Det är också först under de senaste åren som vi har börjat att koppla verksamheten på fritidshemmet tydligare till vår läroplan och våra styrdokument. Vi har inga kunskapsmål att förhålla oss till, men vi har fortfarande en läroplan där vi arbetar med förmågor, att hitta rätt balans i det fria och i det läroplansstyrda är en ständig dialog och utmaning.

Läs alla tidigare ”Skicka vidare” här!

– Vad är det viktigaste i en ledningsgrupp för dig?

– Glädje, ärlighet och en gemensam riktning!

– Vem vill du skicka vidare till?

– Jag vill gärna skicka frågan vidare till Marie Berge i Förskoleförvaltningen. Mina frågor till henne är:

– Hur tror du att vi tillsammans i våra olika förvaltningar kan få till ett tydligare samarbete från förskola till skola, när det är många förskolor som lämnar över till en och samma skola?

– Kan du se en annan form av arbete kring de barn som har haft utmaningar i förskolan och sedan kommer till skolan där väldigt mycket förändras för dem, i form av gruppstorlek, förväntningar etc. Hur kan vi se till barnens bästa i detta?