Tove Liljedahl

”Lyfta, peppa och se det positiva”

Tove Liljekvist, förste förskollärare i Sofielunds förskoleområde, svarar på “Skicka vidare”-frågorna från Sofi Arvanitis.

– Vad är viktigast med ditt uppdrag som förste förskollärare?

– Som förste förskollärare är jag med och skapar tydlighet och samsyn i vårt område genom bland annat hur vi arbetar med Planen mot diskriminering och kränkande behandling, kvalitetsrapporter och vårt verktyg för att arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet – Slingan. Jag tycker också att det är oerhört viktigt att lyfta det positiva och bjuda in och uppmuntra till kollegialt lärande.

– Vad är roligast med ditt uppdrag som förste förskollärare?

– Att kunna vara med och bidra till, och säkerställa, att alla barn i vårt område får den undervisning de har rätt till. Nu när jag har arbetat med uppdraget några år är det också oerhört roligt och inspirerande att se tillbaka och kunna se hur pedagoger och hela arbetslag har utvecklats genom inspirerande reflektioner och diskussioner. I vårt förskoleområde finns det en stor medvetenhet och nyfikenhet kring hur vi tillsammans kan fortsätta att utmana barnen och varandra.

Jag tycker också det är väldigt roligt att arbeta med Planen mot diskriminering och kränkande behandling. Varje år reviderar vi vår PDK utifrån olika typer av pedagogiska dokumentationer och reflektioner. Vi gör analyser kring hur arbetet har gått och tittar framåt på vad vi behöver ha extra fokus på. Genom planen kan vi skapa trygghet kring olika begrepp samt problematisera kring de normer som styr i förskolan och våra egna erfarenheter. Jag tycker också om att mitt uppdrag innebär att lyfta, peppa och se det positiva som pedagogerna gör tillsammans med barnen.

– Hur skapar vi en jämlik förskola?

– Eftersom vi inte har ett jämlikt samhälle är det en svår fråga att svara på. Men vi som arbetar inom förskola – alla inom hela förvaltningen – måste förstå just detta: att vi inte har ett jämlikt samhälle men att vi ska arbeta för att tydliggöra och förstå ojämlikheterna och hela tiden arbeta för att motverka dem på olika sätt. Bland annat genom att prata om de normer som finns i samhället och i våra respektive förskolor. Vad vi alla bär med oss för förutfattade meningar och tillsammans arbeta för att de värderingar som står i vår läroplan är de som genomsyrar hur vi bemöter barn, vårdnadshavare och varandra.

LÄS MER om systematiskt kvalitetsarbete inom förskolan.

– Vem vill du skicka vidare till?

– Mikaela Arvidsson, förskollärare på Sofielunds förskola. Mina frågor:

– Vad brinner du för i ditt uppdrag som förskollärare?

– Hur har coronapandemin påverkat undervisningen på din avdelning?

– Vad är roligast med ditt uppdrag som förskollärare?