Sevi Karoussi, rektor på Sockerbruksskolan.

”Våga tänka annorlunda”

Sevi Karoussi, rektor på Sockerbruksskolan, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Fanny Johansson.

– Vad är det bästa med ditt uppdrag?

– Det bästa med mitt uppdrag är att få vara rektor grundsärskoleelever med autism, att lyfta fram denna målgrupp av elever. En grupp som annars kommer i skymundan.

– Hur resonerar du kring inkludering?

– När jag hör begreppet inkludering, tänker jag på hur vi kan få våra elever att inkluderas i ett större sammanhang i samhället. Det finns utmaningar i att anpassa efter de svårigheter våra elever har, men vi måste hela tiden tänka på hur vi kan göra det möjligt för våra elever att vara mer ute i samhället, att få förutsättningar att delta i aktiviteter som alla andra elever i Malmö stad, en mer likvärdig utbildning för alla elever. Om en elev till exempel är intresserad av opera får vi försöka anpassa så att eleven får möjlighet att närvara eller besöka Malmö opera. Vi brukar titta över vilka aktiviteter som grundskolan erbjuds och som våra elever kan vara med på. Det kan ta tid med förarbetet, men vi försöker anpassa så gott det går utifrån förutsättningarna och de resurser vi har.

– Vad önskar du att alla pedagoger skulle veta när de möter elever med autism?

– Att våga tänka annorlunda för att kunna anpassa för eleverna. För de kan vara delaktiga i mycket, pedagogerna måste kunna tänka “out of the box”. Inte “den här eleven har svår autism och kan inte klara det”, utan “hur kan vi göra det möjligt för den eleven att vara med?” En elev kan säga nej till en aktivitet för att den inte gjort det tidigare, men ”hur gör vi för att eleven ska kunna säga ja?”  ”Varför vara som alla andra när man kan vara unik!”

– Vem vill du skicka vidare till?

– Anna Kersti Stjernfeldt, biträdande rektor på Lindänge grundsärskola. Mina frågor:

– Vad är det bästa med ditt uppdrag?

– Hur resonerar du kring inkludering?

– Vad önskar du att alla pedagoger skulle veta när de möter elever med autism?