Ett barn sitter med hörlurar framför en dator.
Under pandemin har Malmös grundskolor tagit stora kliv framåt i digitaliseringen.

Skolor på väg mot digital certifiering

Många skolor har mognat digitalt senaste året och behöver utmanas på nya sätt.

I oktober startade certifieringsprocessen inom ramverket Varje elevs bästa skola – digital certifiering. Målet är att få grundskolor att certifiera sig som digitala skolor. På grundskoleförvaltningens digitaliseringsenhet ser man redan att många skolor senaste året mognat digitalt och nu behöver utmanas på nya sätt.

I dagarna tar förvaltningsledningen beslut om en ny reviderad handlingsplan och Martina Soomro på digitaliseringsenheten hoppas på en ny treårsperiod under år 2022-2025.

– Vi är i slutet av en treårsperiod och ser att vi behöver utmana Malmös grundskolor på en helt ny nivå. Det har hänt så mycket positivt ute på skolorna under den här perioden, säger Martina Soomro.

Ramverket innehåller en handlingsplan, ett självskattningsverktyg och en efterföljande certifieringsprocess. Varje år skattar skolorna hur långt de har kommit i sin digitaliseringsprocess och utifrån de resultaten får skolorna sedan stöd av utvecklingsavdelningen verksamhetsnära IKT-stöd.

Resultaten från skolornas självskattning senaste året visar att alla skolor på många olika sätt har tagit steg framåt i sin digitaliseringsprocess. Coronapandemin har varit en avgörande faktor, då det har funnits ett tydligt syfte för lärare och skolpersonal att använda digitala verktyg som till exempel Google Meet för att genomföra fjärrundervisning.

– När det gäller just självskattningsdelen har vi behövt fundera på var vi ska höja ribban. Vad behöver skolorna utveckla för att exempelvis kunna genomföra digitala nationella prov? Man får ha i åtanke att vi har gått från att ha enstaka datorsalar ute på skolorna till att varje elev nu har en egen dator. Vi har fått se över innehållet i vår självskattning för att utmana skolorna kring vad som är grundläggande för att man ska kunna bedriva en tidsenlig utbildning, säger Martina Soomro.

Det har även dykt upp många andra utmaningar som skolor behöver förhålla sig till som till exempel dataskydd och integritet, AI, näthat och netikett.

Tre skolor är igång med certifieringsprocessen

Än så länge har nio olika skolor nått upp till den nivån som krävs för att kunna ansöka om att gå in i certifieringsprocessen och tre av skolorna är redan igång.

– Vi har haft två lärtillfällen med de här skolorna. Då lyssnar vi in hur skolorna jobbar med digitalisering och fångar upp goda exempel. Det är viktigt att visa upp goda exempel eftersom digitalisering är ett ämne som lätt kan kännas abstrakt. Vi också bjudit in utvecklingsledarna och forskarna Karin Ollinen och Jens Ideland från Pedagogisk inspiration för att aktuell forskning ska komma skolorna till godo, säger hon.

I januari sker det första verksamhetsbesöket. Då kommer Hermodalskolan som är en av de tre skolorna, att besökas av personer från digitaliseringsenheten, de vetenskapliga utvecklingsledarna, representanter från Digital skola skolledargruppen och de andra deltagande skolorna. Då dokumenterar man hur skolan arbetar och intervjuar både elever och lärare.

Mer stöd kring kompetensutveckling

I självskattningen har Martina Soomro sett att skolorna överlag skattar sig lågt kring kompetensutveckling inom digitala lärarresurser och digital assisterande teknik. Det är något som man går vidare med för att i framtiden kunna ge skolorna mer stöd kring.

– Vi behöver till exempel sprida mer kunskaper om vilka inbyggda tillgänglighetsfunktioner som finns i en Chromebook-dator och hur den fungerar, så att lärare kan guida sina elever utifrån elevernas behov och göra medvetna val. Det kan handla om att ändra datorns bakgrund eller förstora text. Till exempel kan elever tala in sina röster i Google dokument via Workspace for Education, vilket kan vara ett verktyg för att lära sig ett nytt språk, säger Martina Soomro.

Martina Soomro poängterar att Malmös grundskolor har väldigt bra förutsättningar i och med den digitala ekomiljön, som gör att man redan har kommit en bra bit på vägen.

– Men sedan är det som sagt viktigt hur vi använder digitala verktyg i undervisningen utifrån ett tydligt syfte, säger hon.

– Sedan tycker jag att vi i grundskolan ska slå oss själva på bröstet. Skolorna har tagit stora kliv framåt inom digitalisering på kort tid och under pressade omständigheter. Vi har redan kommit långt och vi gör redan många bra saker, bara en sådan sak som att skolorna använder sig av Google Classroom som en bas i undervisningen, säger Martina Soomro.