Nu startar certifieringsprocessen inom Varje elevs bästa skola – digital certifiering

En välkomnande robot
Certifieringsprocessens lärtillfällen genomförs på Internetstiftelsens Goto 10 Malmö

Idag startar certifieringsprocessen inom ramverket Varje elevs bästa skola – Digital certifiering för första gången. Syftet med processen är att certifiera de skolor, som har uppnått en viss nivå i sin användning av digitala verktyg, som digitala skolor. 

Ramverket är grundskoleförvaltningens verktyg för att stödja skolorna i deras digitaliseringsprocess och innehåller en handlingsplan, ett självskattningsverktyg och en efterföljande certifieringsprocess. Det långsiktiga målet med ramverket är att skapa strukturer för att skolorna i Malmö ska kunna uppnå en högre grad av digitalisering och användning av digitala verktyg i undervisningen för att att uppnå ökad likvärdighet, högre måluppfyllelse och ökad social hållbarhet.

– I och med certifieringsprocessen så kommer vi få tillgång till konkreta exempel på hur våra skolor arbetar dagligen för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter utifrån sina specifika behov, säger Martina Soomro, utvecklingssekreterare och processledare för certifieringsprocessen på Digitaliseringsenheten.

Varje år genomför rektor självskattningen i samarbete med sin personal. Skolorna skattar sig utifrån de fem delområdena Ledarskap och planering, Digitala verktyg i undervisningen, Professionell fortbildning, Kulturen kring skolans digitalisering och Digitala resurser och infrastruktur. Personalen svarar enskilt på frågorna utifrån gemensamma diskussioner i sina arbetslag. 

– Med hjälp av vår handlingsplan kan skolorna arbeta systematiskt med att utveckla sin digitala kompetens i alla delar av verksamheten, där självskattningen är en viktigt verktyg i ett övergripande likvärdighetsperspektiv, säger Mikael Andersson, enhetschef på Digitaliseringsenheten.

Grundskolans progression inom digitalisering har ökat genom åren och skolorna har tagit särskilt stora kliv i sin digitaliseringsprocess under pandemin. I årets självskattning har nio skolor kvalificerat sig för att gå vidare in i en certifiering. Tre av dessa skolor, Hermodsdalsskolan, Mellersta Förstadsskolan och Oxievångsskolan, har ansökt om att få gå in i certifieringsprocessen för läsåret 2021-2022.

– Ända sedan 2015 har våra skolor varit delaktiga i att utforma och anpassa självskattningen utifrån våra förutsättningar i Malmö i ett samarbete med sju andra länder inom ett Erasmus+ projekt. Det är väldigt spännande att vi nu har kommit så här långt i processen, som har lett oss fram till där vi är idag. Genom certifieringsprocessen blir skolornas arbete nu synliggjort och satt i en lokal, nationell och internationell kontext, säger Annie Bergh, utvecklingssekreterare på Digitaliseringsenheten.

Digitaliseringsenheten har gett de två vetenskapliga utvecklingsledarna Jens Ideland och Karin Ollinen på Pedagogisk inspiration i uppdrag att se vilken påverkan digitaliseringen har på undervisningen och lärandet.

– Vi försöker förstå vad digitaliseringen innebär för elever, lärare och undervisning i Malmö stad. Då är det superspännande att få vara med och följa de skolor som är först ut i en process, som jag uppfattar som ett ganska nytt och ovanligt ambitiöst sätt att stötta en fortsatt och fördjupad utveckling, säger Jens Ideland.

Certifieringsprocessen består av sex lärtillfällen, där det sista tillfället är själva certifieringen. Upplägget ska präglas av ett kollegialt lärande, ett vetenskapligt förhållningssätt och ett systematiskt kvalitetsarbete. Det första lärtillfället har fokus på det digitala ledarskapet och skolornas representanter kommer att få dela med sig av utmaningar, målbild, aktiviteter och lärdomar i arbetet med digitaliseringen. Mellan de olika lärtillfällena ska verksamhetsbesök genomföras på varandras skolor. 

Certifieringsprocessen ska inte ses som ett slutmål, utan istället vara en början till ett förändrat förhållningssätt när det gäller digitaliseringens roll i skolan. Digitaliseringsenhetens förhoppning är att skolorna får med sig värdefulla tankar och idéer från diskussionerna i lärgruppen, som de kan ta med sig in i det fortsatta arbetet.