Kvinna med solglasögon vid träd.

”Språket nyckeln till framgång”

Åsa Pålsson, biträdande rektor på Värnhemsskolan, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Irene Mårtensson.

– På vilket påverkas ditt uppdrag som biträdande rektor för en skola där gymnasieverksamheten minskar?

– Jag tillträdde som biträdande rektor på Värnhemsskolans Barn- och fritidsprogram på ungdomsgymnasiet, introduktionsprogrammen samt Komvux Barn- och fritidsprogram i oktober förra året. Min uppgift som ledare är att skapa en god kvalitet för alla där de nationella målen uppfylls, där eleverna upplever skolan som meningsfull, stimulerande och trygg. En annan viktig uppgift är att vi har självbärande program med en ekonomi i balans. Värnhemsskolan har stått inför tuffa utmaningar i detta förändringsarbete. Detta påverkar så klart våra medarbetare. Därför är det fantastiskt roligt att se att insatserna har börjat ge effekt. Vi har fler elever som söker till våra gymnasieprogram detta läsår. Barn- och fritidsgymnasiet och Komvux program kommer från och med hösten vara på Pauliskolan. Årskurs 1 startar på Pauli redan denna höst. Lärarna som jag mötte när vi började i måndags var fulla av entusiasm och arbetsglädje. Detta är ett år jag verkligen ser fram emot.

– Hur möter du personal och elevers situation i en organisation som präglats av förändring de senaste fyra åren?

– Förändringsarbete tar kraft och energi. Att inge hopp och synliggöra framgångar. Det har hänt mycket positivt och ibland glömmer vi att belysa framgångarna. Jag hyser stor respekt och en stor ödmjukhet inför de som varit med om förändringsarbetet. Det som är viktigt är att vi är måna om våra medarbetare, stöttar i motgång och glädjas med dem vid framgång. Jag är stolt att ha förmånen att arbeta på Värnhemsskolan. Att förmedla denna känsla och visa min uppskattning är viktigt när jag möter personalen.

– Vilka tre förändringar skulle du vilja göra för att minska skolsegregationen i Malmö?

– Segregationen är en komplex fråga, vilket berör områden som utbildnings-, bostads-, arbetsmarknads- och ekonomisk politik. Skolsegregation är en återspegling av detta.  Jag överlåter därför denna fråga till våra politiker. Det jag kan göra, från min position, är att hålla hög kvalitet på våra program och att se till att våra elever blir ”Språkbadade”. Språket är nyckeln till framgång.  Genom att vi betonar språkets roll i alla ämnen och fokuserar på en medveten utveckling av ordförrådet i samtliga ämnen kan vi komma långt. Om varje lärare varje lektion skriver upp ett antal ord på tavlan som eleven skall förstå så får våra elever ett större ordförråd och ett djup. Språk är makt. Genom att vi ger dem ett rikt språk så ger vi dem förutsättningar att lyckas.

– Vem vill du skicka vidare till?

– Jag skulle vilja skicka följande frågor vidare till Ulf Mazetti, rektor på Slottstadens skola:

– Vad inspirerar dig i din yrkesroll?

– Hur tror du framtidens skola ser ut om 10 år?

– Har du några förebilder som inspirerar dig i jobbet. Vilka och varför just dessa?