Person framför gröna buskar.
Johan Hellström tror på ett tidigt övergångsarbete med relationen i fokus. Foto: Dahlia Naji

Tidigt fokus på övergångar ger motiverade elever

Goda och genuina relationer är en grundläggande del av arbetet på Bellevue gymnasium. Därför är ett tidigt övergångsarbete en förutsättning för ett gott mottagande av eleverna.

– Det är där vi etablerar en första kontakt och kan bygga trygghet, bemöta deras rädsla och avdramatisera bilden av vad gymnasiet kan vara, säger Johan Hellström, lärare på Bellevue gymnasium.

Här har han varit lärare i matematik sedan skolan startade för nästan 17 år sedan. Det som särskiljer skolan från andra gymnasieskolor är det individuella upplägget och flexibiliteten.

Motverka avhopp är en vinst

Tillsammans med kuratorn har Johan Hellström under våren besökt blivande elever på grundskolorna, precis som han gjort tidigare vårar. I mötena upplever de ofta eleverna som oroliga, tyngda av en känsla av misslyckande och att de bär på en ångest inför framtiden.

– Många elever litar inte på oss och relationen behöver tid. Men ibland säger de, ”vet du vad, jag tänkte inte att jag skulle gå gymnasiet men jag ger detta en chans.” Då kanske vi har fångat upp någon ungdom som egentligen tänkt hoppa av. Det är en stor vinst, säger han.

På Bellevue gymnasium har cirka 75 procent av eleverna lämnat grundskolan med noll poäng, resten av eleverna har sällan mer än fem betyg med sig i grundskolan.

Få bakgrund till betyg såväl som person

Förutom att tidigt försöka bygga en relation och förstå elevens behov är syftet med mötena också att få en bakgrund till varför eleven inte kommit till sin rätt under tiden i grundskolan.

– För det behöver ju inte alltid vara att skolan varit jättesvår. Det kan handla om att skoltiden har varit tuff av olika anledningar. Det kan vara hemsituationen, sen ankomst i Sverige, sjukdom, det kan vara vad som helst. Vi behöver förstå betygen, men också personen, säger han.

Johan Hellström menar att de inte alltid får övergångshandlingar med den information de behöver, även om kvaliteten höjts på sistone. Och även om de fått handlingar är de sekretessbelagda innan eleverna är antagna, vilket sker någon gång under sommaren.

För eleverna som ska över till Bellevue gymnasium, som redan kan vara tyngda av svåra erfarenheter av skolan och en brist på motivation kan det vara för sent och leda till att de inte dyker upp i gymnasiet.

Omvänd planering

– I den tidiga dialogen med skolan undrar vi vilka och hur många elever som behöver komma hit, det handlar om att vi ska kunna förbereda antagningen och mottagandet hos oss, säger han.

Därefter sker möten med eleverna enskilt, där fokus också ligger på att presentera den anpassade skolgång som Bellevue gymnasium kan erbjuda. Vissa elever har aldrig fått höra om skolan och vet inte att det som särskiljer den är det individuella upplägget och flexibiliteten.

– Motivation är oftast inget eleverna kommer med själva. Är du superskoltrött så är medbestämmandet väldigt viktigt för att hitta motivation. Här kan vi vara flexibla på ett sätt som inte funkar för grundskolan, säger han.

Normalt antas runt 70 elever per läsår och målsättningen är att antingen teamet från Bellevue gymnasium eller elevkoordinatorer ska ha träffat alla innan augusti.

– När terminen startar testar vi var de ligger kunskapsmässigt och det är under hösten som vi bygger klasser och scheman efter deras behov och förmåga, säger han.

”Gör inte som grundskolan”

Övergångshandlingarna som kommer under sommaren har blivit avsevärt bättre, precis som samverkan med grundskolorna.

–Det är förvaltningarna som dragit igång ett stort arbete med det och det märks. Mycket större andel av eleverna har övergångshandlingar, framför allt elever som har få betyg med sig, säger Johan Hellström.

Han påpekar att det är tydligt att grundskolans studieupplägg kanske passar de flesta, men inte alla.
– När skolan startade sa den dåvarande skolchefen ”vad ni än gör så gör inte det som grundskolan gör, för det har inte funkat”, säger han.

Överlämning när elever är redo

Alla elever på Bellevue har en egen skräddarsydd studieplan och de flesta går på skolan i två år, men det kan variera när eleverna är redo att lämna.

– Vårt huvuduppdrag är ju att göra elever redo för något annat, deras nästa steg ska vara givet innan de lämnar oss. Målet är att de ska ha något att gå vidare till. Det är oftast en yrkesutbildning, folkhögskola, praktik eller jobb, säger han.

Vissa yrkesprogram tar in elever redan från grundskolan utan betyg, poängterar Johan Hellström. Han menar att det funkar för vissa men kan ibland bli en för stor omställning, även för elever som redan gått något år på Bellevue.

– Vissa kanske gått i en grupp med anpassningar i grundskolan, kanske haft undervisning i en grupp med fyra andra elever. Eller att de gått hos oss med rätt korta skoldagar och många anpassningar. Då är du kanske inte redo att ta till dig undervisning i en stor klass med 25 elever, säger han.

Vägledning som fortsätter

När det gäller överlämningen av eleverna som går vidare har de också övergångsrutiner.

– Vi försöker lämna över på samma sätt som vi tar emot. I den mån det går så vill vi tillsammans med mentorn på Bellevue ha ett möte med den som tar emot, säger han.

Men det är också när eleven går vidare som de får bekräftat att bemötandet på Bellevue faktiskt varit framgångsrikt.
– Oavsett vad vi finns ju kvar och det gör den starka relationen också. En del elever hör av sig själva och håller kontakten. Ibland kan berätta att ”nä, detta funkar inte för mig”. Då kan vi säga, ”vänta nu, innan du gör nåt förhastat så kom hit så kan vi snacka”, säger han.