Dzemila Glavovic, elevccoacch på Bellevue gymnasium, står i ett klassrum.

Relationer viktiga för elevcoach

Trygghet och goda relationer löper som en röd tråd genom Dzemila Glavovics uppdrag som elevcoach på Bellevue gymnasium.
– Det viktigaste är att eleverna vet vad de har för mål och vad de vill nå, och utifrån det så vägleder vi dem.

På Bellevue gymnasium kan de runt 180 eleverna arbeta i sin egen takt för att nå målen; det kan till exempel vara att läsa upp eller komplettera betyg från högstadiet för att kunna söka sig vidare till yrkes- eller nationella program på gymnasiet. Vissa klasser består av runt tio elever, andra runt 15. På skolan finns flera elevcoacher som arbetar med motiverande insatser. “Elevcoach” är ingen vedertagen yrkestitel, men Dzemila Glavovic ser likheter med rollen som elevkoordinator. Innan skoldagen börjar har hon till exempel redan ringt de elever i tre klasser hon är mentor för; är de på väg till skolan, blir de sena? Svarar de inte sms:ar hon för att i sista hand kontakta vårdnadshavarna.

En trygg punkt

Att arbeta med trygghetsskapande relationer ger bättre förutsättningar för elevernas skolarbete, menar Dzemila Glavovic.
–  Min största roll är att vara en trygghet för dem. En trygg punkt för eleverna, samtidigt som jag även är den jobbiga personen som springer efter dem och säger “nu måste ni in på lektion”. Men det är ju mycket enklare att göra det om man har en relation. Det är så vi jobbar, säger Dzemila Glavovic.

Redan på sommaren innan skolstart träffar hon de blivande eleverna för att skapa sig en bild av vilka utmaningar som finns – men också, och kanske framför allt, för att lära känna dem genom att till exempel gå och bowla, träna, baka eller fiska.
– Allt är för att skapa en relation så att de känner oss och är trygga innan de börjar här. Vi träffar både föräldrar och elever och har en mall där vi går igenom hur skolgången varit tidigare, vilka deras mål är och vad de vill bli. Du bestämmer helt själv vad vill du läsa. Då brukar jag säga att du väljer, det är vuxet att få bestämma själv vad du vill ha ut av din utbildning, vad du vill läsa och plugga upp. Redan där tar du ju makten över din utbildning, över din utveckling,  säger Dzemila Glavovic.

Tester i kärnämnena

Första veckan på höstterminen är sedan till för att göra olika tester i kärnämnena så att undervisningen kan anpassas efter deras situation.
– Är de på en grundskolenivå, eller högre än så? Vi kollar så att de inte hamnar i en klass där det är för enkelt eller för svårt.

Att vårdnadshavarna eller någon annan vuxen är med vid intervjun är mycket viktigt, framhåller Dzemila Glavovic.
– Det är nästan helt omöjligt att jobba med en elev som inte är motiverad om inte vårdnadshavarna, en socialsekreterare eller en kontaktperson är inkopplad. De är ofta väldigt engagerade, på och vill att något ska hända. Det är när vi till exempel inte har någon förälder att ta kontakt med kring närvaro och provresultat som vi ser hur eleverna faller tillbaka i närvaron. Det är ofta de över 18 år som skippar skolan lite mer.

LÄS OCKSÅ: För motivation och självkänsla – Det individuella alternativet

Enskilda samtal

Vid sidan av utvecklingssamtalen innan jul och på våren har Dzemila Glavovic vid behov enskilda samtal med eleverna.
– Om en elev inte sköter närvaron eller sin studieplan kanske vi tar bort en dag så att den kan vila ut, och så jobbar vi intensivt några dagar längre fram. Det är utifrån individens behov. Vi försöker fånga upp det så snabbt som möjligt; ju snabbare vi ändrar så att närvaron blir högre, desto mindre misslyckade för att de missade en lektion kommer de känna sig.
Dzemila Glavovics erfarenhet är att det bara krävs små justeringar för att eleven ska hitta motivation och ork igen.
– “Bara ta bort matten, det är för mycket…”, kanske någon säger. Ja, då gör vi det. Om målet för den eleven inte var matte, då väntar vi med det och fokuserar på något annat. Det viktigaste är att de vet vad de har för mål och vad de vill nå, och utifrån det så vägleder vi dem.

– Vilken är den största utmaningen du stöter på i mötet med eleverna?
– När en elev inte varit mycket i skolan i åttan och nian…då ska vi börja om på nytt. Ofta blir det så att de orkar två veckor och sedan faller det. Då måste vi göra en ny studieplan. Där brukar vi börja med att de går i skolan två dagar i veckan, sedan ökar vi på och utvärderar efter fyra veckor. Det viktigaste är ju att få hit dem, det är vår största utmaning.

– Vilka framgångsfaktorer kan du se i ert arbete?
– Jag hade en elev förra året som kom hit kanske en gång i veckan. Det här året är han som en helt ny person. Jag frågade om det var vi som gjort något. Han sa då att han behövde ett år på Bellevue för att landa och komma till insikt; “jag behövde ett år på mig för att inse att jag inte är misslyckad och att jag faktiskt vill komma vidare”. I år läser han upp tio betyg och är här varje dag och är han sen till skolan hör han av sig.

Text & Foto: Fredrik Thunberg