Linda Sikström.

Tillsammans bygger vi lärarrollen

I veckans Skicka vidare är det Linda Sikström, utvecklingssamordnare på Pedagogisk Inspiration Malmö som svarar på Anna Ericssons frågor om vikten av att utveckla lärarrollen och hur lärare kan skapa ett behagligt studieklimat i klassrummet.

Hur arbetar du med att utveckla lärarrollen och varför är det viktigt?

Tillsammans med Daniel Prsa som också arbetar på Pedagogisk Inspiration Malmö driver jag Lärare som ledare. Lärare som ledare är en fortbildning som handlar om att utveckla sin lärarroll i form av ledarskapet i och utanför klassrummet. Lärarna som deltar möts i nätverk där de träffar lärare i hela Malmö Stad. De blir också auskulterade utifrån tio punkter som rör arbetsro, effektiv lärmiljö och relationer (lärare-elev). Utifrån de tio punkterna väljer varje lärare ut två-tre punkter som de själva vill utveckla i sitt ledarskap.

Punkterna; rutin för insläpp, övergångar mellan aktiviteter och effektiv lärmiljö (inkl. fysisk miljö) har jag och Daniel arbetat fram utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Det är punkter som på olika sätt har visat sig vara viktiga, ibland avgörande, delar för elever när det gäller hög måluppfyllelse, ökad arbetsro och trygghet.  Att arbeta med två-tre punkter under de två terminer som läraren deltar i Lärare som ledare kan låta långsamt. Lärare är vana vid högt tempo och att ha många bollar igång samtidigt men i Lärare som ledare gör vi tvärt om. Vi drar ner på tempot och fokuserar på få utvecklingspunkter.

Om läraren utvecklar två-tre punkter och håller i dessa så följer flera av de andra punkterna med nästan automatiskt. Det handlar om att ha några byggstenar i sitt ledarskap som man är trygg med och bygga på fler utifrån dem. Bygger man på med för många byggstenar på en och samma gång hinner inte kittet mellan byggstenarna torka och det blir ingen stabil grund. Det är viktigt att ha respekt för komplexiteten i lärarrollen. Vi arbetar tillsammans med lärarna och deras skolledare för att skapa positiva effekter för både för lärarna själva och för eleverna.

Vad är ditt enklaste knep för ett behagligt studieklimat i klassrummet?

Från början fokuserade Lärare som ledare på ledarskapet i klassrummet. Ganska snabbt gick fokus över på ledarskapet både i och utanför klassrummet. Många av de saker som händer på raster och i korridorer följer med in i klassrummet och tar fokus från lärandet.

Som lågstadielärare har jag arbetat med olika former av strukturerade rastaktiviteter för att eleverna ska lära känna varandra även utanför klassrummet. Eleverna har delats upp genom lottning i par eller i grupper om fyra varje fredag och sedan har dessa par eller grupper gällt veckan efter. Eleverna har i sina par eller i sin grupp fått välja lekar från ett lekkartotek som eleverna har varit med att ta fram (lekar som inte kräver utrustning). De har också fått använda sig av olika egentillverkade lekkit  – som till exempel målade stenar till “tre i rad” eller olika uppdragskort till lekar som “Följa John”.

Därefter har deras uppgift varit att leka tillsammans i minst 10 minuter, tacka varandra för leken och bestämma vem som ska ansvara för att ta med kittet tillbaka till klassrummet. Efter rasterna har jag alltid checkat av med eleverna hur det har gått och att det var schyssta puckar när de lekte. De första veckorna på en ny termin tar denna process ganska mycket tid men blir effektiv när eleverna vet vad som förväntas av dem. Upplägget gör att eleverna lär känna varandra, att de tränar sina sociala förmågor strukturerat och att de vidgar sina vyer när det gäller kamrater. Som en bonus blir det gott arbetsklimat, gruppen kan samarbeta och blir tryggare.

Vem vill du skicka vidare frågor till och vad vill du veta?

Jag vill gärna ställa några frågor till Sofie Brandt, förste förskollärare i område Väster. Jag läser hennes blogg på Pedagog Malmö med stort intresse och är nyfiken på hur hon tänker att grundskola och förskola, rent praktiskt och som en del i den vardagliga verksamheten, kan samverka.  

 

Bild: Privat