Annica Lindvall, fritidspedagog på Ribersborgsskolan.

Tycker om samtalen med eleverna

Annica Lindvall, fritidspedagog på Ribersborgsskolan, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Maria Jönsson.

– Annica, du har också arbetat länge som fritidspedagog fast de flesta åren i Norrköping. Finns det några stora skillnader Norrköping-Malmö, i så fall, vad?– Skillnaderna mellan Norrköping och Malmö är inte så stora. Jag trodde att det skulle vara större skillnader med att jobba i en storstad. Men både mitt arbete på fritids och under samverkanstiden påminner mycket om varandra. Att jag upplever det så kanske beror på att både skolorna och bostadsområdena påminner om varandra.

– Vad är det bästa med ditt/vårt yrke, tycker du?

– Jag skulle säga att det bästa med mitt yrke är att jag får arbeta med människor och mötet med eleverna. Att få förtroenden av eleverna, lära dem nya saker och se dem lyckas på olika sätt ger tillfredställelse. Sedan tycker jag om att samtala med eleverna. Det är intressant att få veta hur, och på vad de tänker.

– Du har ju fått en ny tjänst som förste fritidspedagog, vad är den största utmaningen?

– Min utmaning just nu är att hitta struktur och balans i min nya tjänst. Och att tillsammans med ledningen hitta former för hur uppdraget ska utföras på bästa sätt, och var fokus just nu ska vara. Det känns spännande att ha fått möjligheten att aktivt arbeta med utvecklingsfrågor som rör skolans fritidshem.

– Vem vill du skicka vidare till?

– Jag vill skicka vidare till min före detta kollega Christina Schwerin, som numera jobbar som lärare på Kulladalsskolan:

– Vad var det som fick dig att välja att utbilda dig till lärare?

– Du har ju under din utbildningstid även arbetat på fritids. Vad tar du med dig från den tiden till din nya yrkesroll?

– Under skoldagen möts fritidspedagoger och lärare i samverkanstid. Hur önskar du att samverkan skulle fungera, så att det på allra bästa sätt gynnar elever, lärare och fritidspedagoger?