Johanna och Lena står i bibliotek.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Undervisning för hopp och trygghet

– När läraren slutar komma är hoppet borta. Vi slutar aldrig komma. Elever kan säga nej men då kommer vi tillbaka en annan dag, säger Johanna Rexgård och Lena Joelsson, specialpedagoger på Sjukhusskolan, Barn1 och Barn 2.

När sjukdom slår till i ett barns liv blir vikten av en fungerande skolgång om än mer betydelsefull. Alla barn och unga som vårdas på sjukhus har rätt till den undervisning som de inte kan delta i på hemskolan. För barn med somatiska sjukdomar, elever från årskurs ett i grundskolan till sista året i gymnasiet, inklusive särskolan, inom hela Region Skåne, sker det på Sjukhusskolan, Barn 1 och Barn2.

– Bara för att man är sjuk ska man inte komma efter i sin skolgång. Ingen sjukdom hindrar oss att erbjuda elever den undervisning de har rätt till. Kan eleverna inte komma till oss i klassrummet så kommer vi till dem, berättar Johanna och Lena.

För det friska

Inom sjukhusskolan står undervisningen för det normala och det friska. Den ingjuter hopp. Kärnan i all undervisning för barn som är inlagda på sjukhus är att stötta eleverna i deras kunskapsinhämtning och rusta dem för komma tillbaka till hemskolan.

– Vi är ansvariga för att ge alla barn som vårdas på sjukhus den undervisning som de annars skulle ha tagit del av i hemskolan, oavsett vilken utveckling sjukdomen har. Vi kontaktar elevens mentor för att ta reda på vad de arbetar med i den ordinarie undervisningen, säger Lena.

Lena och Johanna är två lärare av sju i ett större arbetslag som arbetar inom Sjukhusskolan. Fem andra lärare arbetar inom BUP-skolan. Och nyligen fick Lena och Johanna tillskott i sitt team genom kollegan Bo Grenner, som arbetar 40 % för att möjliggöra ett pilotprojekt för hemundervisning via Skype.

– Vårt arbete är väldigt varierat, säger Johanna. Vi vet aldrig riktigt hur en skoldag kommer att se ut så det gäller att vara flexibel och ödmjuk inför det. All undervisning lägger vi upp utifrån elevens behov, kontakt med hemskolan, vårdnadshavare och medicinsk personal.

– Man kan säga att här ligger skolan vägg i vägg med allt som rör barnets vård. För barn som är inlagda på Barn 1 sker stor del av undervisningen i ett “gemensamt klassrum” medan barnen på Barn 2, på grund av infektionsrisken, undervisas på sina rum, fortsätter Lena.

Johanna och Lena står i bibliotek.

Ett betydelsefullt klassrum

En stor del av undervisningen sker som en-till-en-undervisning men Johanna och Lena menar att närvaro i klassrummet är betydelsefullt. I den mån det är möjligt vill de att eleverna undervisas där.

– I undervisningssituationen släpper eleverna tankarna på det obehagliga som sjukdom och behandling för med sig. De kan koncentrera sig på att inhämta kunskap. Det är en positiv kontinuitet i en orolig tillvaro, berättar de.

Varje morgon är Johanna och Lena med på respektive avdelnings morgonmöte med all medicinsk personal.

– Sjukhuspersonalen är vårt utökade arbetslag. På morgonmötena får vi den information som är viktig för att planera dagens undervisning, berättar de.

Bjuder in till undervisning

Efter mötet knackar sjukhuslärarna dörr, de går från rum till rum, presenterar sig och bjuder in till undervisning och klassrummet. För nya elever är det en chans för dem att berätta om vad de behöver.

– Är en elev mycket sängliggande är det skönt med ombyte och få komma ut ur rummet. Det är också positivt att eleverna på avdelningen får mötas i ett sammanhang som inte har med sjukdom och behandling att göra.

– Vi försöker dra nytta av barn i samma ålder, kanske arbetar de med liknande uppgifter och kan samspela och lära av varandra.

Lindrar oro

Många gånger upplever pedagogerna att skolgången lindrar den oro som barn- och vårdnadshavare känner inför sjukdomen och eventuella konsekvenser för skolgången.

– När ett barn är inlagt på sjukhus är det ofta en kris för hela familjen. Förutom oron för sjukdomstillstånd finns det oro för vad som ska hända med skolgången. Därför är sjukhusskolan viktig. Den skapar trygghet.

– All undervisning utgår helt från varje enskilt barns behov och hur mycket eleven orkar med. Är det så bara för tio minuter är de tio minuterna chansen för barnet att känna sig som en av alla andra.

Text och foto: Marina Walker