Kul att ni sätter språk på de upplevelser ni gör tillsammans med eleverna. Ungefär så har jag arbetat sedan jag blev sva-lärare 1998 och min didaktik finns beskriven i ”Språkutveckling pågår! -kreativ språkutveckling i svenska som and-raspråk” del II som är en inspirationsbok till lärare på Libers förlag o kom ut 2009.
Vi behöver utgå från den omvärld eleverna befinner sig i för att de ska kunna sätta ord på sin verklighet och då är svenska läromedel inte bra i denna målgrupp, för de tar upp specifik svensk kultur som man räknar med att alla elever har!
Hoppas ni fortsätter och ni ska se att ert jobb kommer ge resultat.