Camilla Lindskoug.

”Variation och delaktighet viktigt”

Camilla Lindskoug, förstelärare på Pauliskolan, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Charlotte Kilic.

Hur gör du för att göra ditt ämne intressant för eleverna?

– Vilken svår fråga! Min första tanke är: ”Gör jag det?”. Det är naturligtvis min ambition, men skulle jag fråga alla mina elever skulle det säkert finnas de som tycker att jag misslyckas med detta. Vissa dagar fler; andra dagar färre. Men! Jag tror framförallt att variation och delaktighet är viktigt för att eleverna ska engagera sig i undervisningen och har man väl engagerat sig så är ju det mesta intressant! Dessutom brukar jag vara särskilt uppmärksam när jag har lärarkandidater och när jag besöker andra lärare. Det är lätt att fastna i egna hjulspår trots att man strävar efter att utveckla sin undervisning och att få influenser från andra är viktigt när man ska tänka nytt och hitta nya ingångar för att väcka elevernas intresse.

Vilka kunskaper och förmågor tycker du att eleverna som börjar gymnasiet saknar, d v s inte har med sig från grundskolan?

– Det är mycket individuellt. De flesta elever har ju med sig det de behöver och klarar sina gymnasiestudier! Sedan finns det en handfull elever som antingen har stora brister när det gäller läs- och skrivförmåga eller saknar grundläggande studievana. En kombination av båda innebär stora utmaningar både för eleven själv och för lärarna, särskilt på ett studieförberedande program.

Vilken är den största utmaningen med att vara lärare på gymnasiet?

– Menar man utmaning som något som får en att tagga till och känna arbetsglädje, så är det ju undervisningen och skolutvecklingen! Hur gör jag för att min undervisning ska vara så utvecklande, inkluderande  och intressant som möjligt? Och hur ska jag som förstelärare bidra till att driva språkutvecklingsarbetet på skolan framåt så att våra elever lyckas ännu bättre? Det är de här två frågorna som gör det spännande att gå till jobbet varje morgon! Samtidigt är det ju en balans – det är ju mina goda förutsättningar på jobbet som gör att jag ser ovanstående som något positivt. Hade min arbetsgivare gett mig sämre förutsättningar hade jag kanske upplevt utmaningarna som stressmoment.

– Vem vill du skicka vidare till?

– Jag vill skicka vidare till Margareta Husberg, förskollärare på Carl Gustafs förskola:

Ni har många barn runt er hela dagen. Hur skapar ni tid för eftertanke i vardagen?

Vad är det roligaste med att vara förskollärare?

Hur arbetar ni med språkutveckling i förskoleverksamheten?