Stefan Fornestedt.

”Vi behöver varandra för att lyckas”

I veckans Skicka vidare är det Stefan Fornestedt, specialpedagog på Ängsdals skola som svarar på Johan Ågrens fråga från förra veckan.

Hur jobbar du med det sociala samspelet med elever i din roll som specialpedagog?
– I alla möten med elever är det relationen som är grunden. Man måste skapa ett tillåtande arbetsklimat i helklass och i grupp. Varje elev ska känna sig delaktiga både kunskapsmässigt och socialt. I arbetet med de elever som har det tufft med till exempel kunskapskraven är det jätteviktigt att hitta deras motivation och bygga på deras starka sidor – för sådana har alla. Det är viktigt att i mötet med eleverna att vinna deras förtroende.

Hur gör man det?
– Genom att ha goda relationer och att eleverna känner sig delaktiga. Det är viktigt att de tycker om att vara i skolan. Det är stor skillnad att arbeta med en elev som tycker om sin skola jämfört med en som inte har något förtroende för skolan. Det handlar om att jag som specialpedagog måste hitta ett sätt att nå eleven. Det kan vara till exempel att jag åker hem och hämtar en elev som inte kommer till skolan, att hitta andra sätt för eleven att nå målen och att tillsammans med läraren skapa ett tillåtande klimat i skolan.

Hur bygger du broar mellan dig som specialpedagoger, elever och lärare?
– Oavsett om det handlar om elever, lärare eller vårdnadshavare så är det viktigt att göra klart för dem att vi behöver varandra för att lyckas. En lärare kan aldrig lämna över ansvaret till en specialpedagog och en specialpedagog kan aldrig lyckas genom att köra sitt eget race. Vårdnadshavarna är viktiga för elevens motivation. Mycket bottnar i planeringen. Enligt Skolverket är det en tredjedel av eleverna som känner att de inte får det stöd som de behöver och en tredjedel som känner att de inte får nog med stimulans. Det innebär att om man planerar för en norm tappar man två tredjedelar. Därför behöver de särskilda anpassningarna vara en naturlig del av lärarens planering. Det ska inte vara något man gör utöver det som redan görs. Särskilda anpassningar är inte bara för de elever som har det jobbigt att nå målen. Det är lika mycket för de högpresterande eleverna. Ingen förlorar på att vi samarbetar mer och erbjuder olika typer av anpassningar.

Vem vill du skicka vidare en fråga till?
Jag vill skicka en fråga till Anders Malmquist, grundskoledirektör: Förslaget om ett förbud mot håltimmar i skolan har kritiserats av både lärare och rektorer – varför tror du det är så? Vad tycker du om förslaget?

Foto: Privat